#komisárka

Novou komisárkou Rady Európy pre ľudské práva bude Dunja Mijatovičová

Mijatovičová uspela v druhom kole voľby so ziskom 107 hlasov, čo predstavovalo pomernú väčšinu.

Poslanci vzali na vedomie správu V. Tomanovej o porušovaní práv

Počas ročného pôsobenia úradu sa vyskytli problémy v oblasti náhradnej starostlivosti, násilia páchaného na deťoch či v oblasti poskytovania sociálnych dávok.

EÚ: Juncker poveril novú bulharskú eurokomisárku digitálnou agendou

Do jej agendy patrí budovanie základov digitálnej budúcnosti Európy zahŕňajúcej celokontinentálne telekomunikačné siete, cezhraničné digitálne služby a podpora inovatívnych start-upov.

Práca komisárky V. Tomanovej sa nepozdáva viacerým opozičným poslancom

Poslanci na výbore hovorili o správe činnosti komisárky Tomanovej za minulý rok. Uznesenie k nej výbor neprijal.

Generálnou komisárkou expozície na Expo 2017 bude Patrícia Žáčiková

Medzinárodná výstava Expo Astana 2017 sa bude konať od 10. júna do 10. septembra 2017.

Georgievová opúšťa EK, bude výkonná riaditeľka Svetovej banky

Kristalina Georgievová sa na prelome septembra a októbra uchádzala aj o pozíciu generálneho tajomníka OSN, ktorú nakoniec získal portugalský expremiér António Guterres.

V bratislavskej Petržalke sedí jedna z najstarších volebných komisárok

Sčítavať hlasy pomáhala už počas socializmu, teda za vlády jednej strany.

Liberáli chcú odchod Viery Tomanovej z úradu detskej komisárky

Dôvodom je detský domov jej dcéry Petronely v ich dome na bratislavskej Prokopovej ulici.

Viera Tomanová sa k 1. januáru vzdala poslaneckého mandátu v NR SR

Jej náhradníkom v poslaneckom zbore by mal byť Antonín Cicoň.

Európska komisia chce na Slovensko poslať expertov kvôli eurofondom

Eurokomisárka re regionálnu a mestskú politiku informovala o práci akčného tímu na pomoc s urýchlením čerpania eurofondov na základe záverov decembrového samitu Európskej únie.