#Michal Cehlár

CEHLÁR: Získavať energiu zemskej kôry v banských štôlňach má budúcnosť

Podľa odborníka ide o veľmi zaujímavý projekt s využitím Bartkovho patentu hliníkových ALOP – panelov, pretože sa opiera o už vybudované banské diela.