#Miroslav Hlivák

Hlivák: ÚVO musí získať takú dôveru, aby bol jeho názor rešpektovaný

Vyššie územné celky môže podľa súčasne platnej legislatívy kontrolovať Úrad pre verejné obstarávanie, Najvyšší kontrolný úrad a audítori.

Hlivák: Reforma verejného obstarávania bude predstavená v apríli

Pripravovaná reforma podľa ÚVO zjednoduší zákon na úroveň právnej úpravy smerníc, zjednoduší proces verejného obstarávania, napríklad cestou zrušenia dvojobálkového konceptu predkladania ponúk.

Za predsedu Úradu pre verejné obstarávanie poslanci zvolili M. Hliváka

M. Hliváka si ako kandidáta vybrala vláda spomedzi deviatich uchádzačov, ktorých verejne vypočula.