#Miroslav Hlivák

Účasť prepojených firiem na súťaži je v pripomienkach k novele zákona

Miroslav Hlivák dodal, že ho teší záujem širokej verejnosti o reformu verejného obstarávania.

Hlivák:Reforma verejného obstarávania smeruje k jeho profesionalizácii

Pod profesionalizáciou si podľa Hliváka treba predstaviť najmä kvalitnejší výkon verejného obstarávania.

Hlivák: Cieľ dohôd je lepšia kontrola nakladania s verejnými zdrojmi

Hlivák 15. marca podpísal s generálnym prokurátorom (GP) SR Jaromírom Čižnárom, predsedom NKÚ SR Karolom Mitríkom a predsedom Protimonopolného úradu (PMÚ) SR Tiborom Menyhartom dohody o spolupráci.

Hlivák: ÚVO musí získať takú dôveru, aby bol jeho názor rešpektovaný

Vyššie územné celky môže podľa súčasne platnej legislatívy kontrolovať Úrad pre verejné obstarávanie, Najvyšší kontrolný úrad a audítori.

Hlivák: Reforma verejného obstarávania bude predstavená v apríli

Pripravovaná reforma podľa ÚVO zjednoduší zákon na úroveň právnej úpravy smerníc, zjednoduší proces verejného obstarávania, napríklad cestou zrušenia dvojobálkového konceptu predkladania ponúk.

Za predsedu Úradu pre verejné obstarávanie poslanci zvolili M. Hliváka

M. Hliváka si ako kandidáta vybrala vláda spomedzi deviatich uchádzačov, ktorých verejne vypočula.