ONDRUŠ: Kvalita sociálnych služieb sa bude hodnotiť od septembra 2019

Požiadavka neverejných poskytovateľov znela: odložiť hodnotenie aspoň na obdobie, keď bude jasné, akým spôsobom sa budú valorizovať štátne príspevky na poskytovanie sociálnych služieb.

,aktualizované 

PREMIÉR: Na Slovensku chýba medzigeneračná solidarita

Robert Fico ocenil pre zamestnancov detských domovov (DeD) a oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

Liptovský Mikuláš dostal z eurofondov 120.000 eur na poriadkovú službu

V poriadkovej službe by mali byť aj tentoraz prítomní zástupcovia rómskej komunity. Projekt tento služby má trvať 36 mesiacov.

Od budúceho roka majú vzrásť dávky v hmotnej núdzi aj príspevky

Novelu zákona o hmotnej núdzi predložilo ministerstvo práce do medzirezortného pripomienkového konania. Dávka v hmotnej núdzi má v prípade jednotlivca bez detí stúpnuť zo 61,60 eura na 64,70 eura.

Rezort práce: Komisia bude dnes rozhodovať o akreditácii pre Čistý deň

Ministerstvo práce začalo hovoriť o zrušení akreditácie po zistení nových informácií od polície.

Vláda schválila návrh na viaczdrojové financovanie sociálnych služieb

Ministerstvo práce počíta s tým, že prijatím novely zákona o sociálnych službách sa zefektívni systém, a to vďaka zavedeniu príspevku podľa stupňa odkázanosti pre všetkých zriaďovateľov rovnako.

Od budúceho roka majú byť jasle aj pre deti nepracujúcich rodičov

Rezort práce uviedol, že táto služba má byť aj pre rodičov, ktorí nespĺňajú tzv. podmienku podpory zosúlaďovania rodinného života a pracovného života, teda nepracujú.

Ministerstvo práce zruší akreditáciu zariadeniu Čistý deň

Podľa OĽaNO je hrozné, že rozhodnutie odobrať akreditáciu resocializačnému stredisku Čistý deň v Galante prichádza až po takom dlhom čase.

,aktualizované 

Akreditačná komisia posúdi akreditáciu Čistého dňa 23. augusta

Rezort práce to oznámil v stanovisku, ktorým reagovalo na dnešné informácie prokuratúry.

Záujemcovia o eurofondy môžu predkladať svoje žiadosti elektronicky

Žiadatelia už nemuseli dokladovať svoju právnu formu, podmienku nebyť dlžníkom na daniach, sociálnom a zdravotnom poistení či skutočnosť.