#MŽPSR

Diaľničiari predložili správu EIA pre úsek D1 Hubová - Ivachnová

Po nadobudnutí právoplatnosti EIA, ktoré sa predpokladá v januári 2018, budú opäť pokračovať práce na pozastavenej časti diaľnice.

Envirorezort neudelil chemickému podniku výnimku na používanie ortuti

Ide o chemický závod v Novákoch na hornej Nitre.

Ochranári vyzývajú vládu, aby zastavila ničenie slovenských lesov

Masívna ťažba a výstavba lesných ciest spôsobuje podľa nich postupnú devastáciu horských lesov, preto ich treba urýchlene zastaviť.

Banská Bystrica odstraňuje ďalšie čierne skládky

Dotácia z Environmentálneho fondu ministerstva životného prostredia na tento účel má výšku 39.000 eur.

Minister Sólymos ocenil prácu geológov

Medzi ocenenými sú pracovníci Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, Ministerstva životného prostredia SR, akademickej pôdy, ako aj súkromného sektora.

Po sovietskej armáde ostali na Slovensku viaceré envirozáťaže

Ministerstvo životného prostredia ich celkovo eviduje 33, z toho 24 je už sanovaných a ďalších deväť treba ešte dosanovať.

Riešenie situácie na brale Strečno si vyžiadalo vyše 300 000 eur

Obec Strečno po vyhlásení mimoriadnej situácie vydávala príkazy a vystavovala objednávky na výkon záchranných prác zhotoviteľom.

Envirorezort pracuje na zefektívnení inšpekcie životného prostredia

Primátor Partizánskeho dnes vyzval envirorezort aj inšpekciu, aby začali skúmať reálne množstvo ortuti, kadmia, vinylchloridu a ďalších látok, ktoré sú vypúšťané do rieky Nitra.

Envirorezort rokuje o hraniciach bukových pralesov

Karpatské bukové pralesy, na Slovensku rozprestierajúce sa v Národnom parku Poloniny a Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat, sú na Zozname svetového dedičstva UNESCO desať rokov.

Neštátni vlastníci lesov kritizujú prístup k ochrane prírody

Neštátni vlastníci chcú podľa podpredsedu únie Juraja Vanka prírodu chrániť, ale udržateľným spôsobom.