#pamätník100

Pamätník obetiam 1. sv. vojny považovali v Klenovci za symbol fašizmu

Zahraničných hostí okrem gesta, ktoré je dnes vnímané ako fašistický pozdrav, pomýlili aj roky 1939 a 1945, ktoré sú na pamätníku vytesané.

Pomník obetiam 1. svetovej vojny postavili v Žiline už v roku 1914

Išlo o prvých zomrelých z tzv. cholerových barakov.

Pomník pri hlavnej ceste v Ďurkove pripomína obete Veľkej vojny

Žulový pomník postavili v roku 1932, miestny spolok roľníkov a obec v roku 1938 zabezpečili vyrytie mien obetí a ohradenie pomníka.

Pomníky prvej svetovej vojny OBRAZOM: Košický kraj I.

V rámci projektu Pomníky prvej svetovej vojny TASR mapuje pamiatky súvisiace s touto dejinnou udalosťou.,aktualizované 

Peniaze na pomníky sa získavali zbierkou i benefičným futbalom

Do verejných zbierok mnohokrát vstupovali aj organizácie ako Slovenská liga, Čs. Červený kríž, miestne odbory Matice Slovenskej, Československá obec legionárska alebo Spolky vyslúžilých vojakov.

Pamätník v Nitrianskej Blatnici pripomína obete I. svetovej vojny

Z prvej svetovej vojny sa domov nevrátilo 57 mužov.

Pomníky prvej svetovej vojny OBRAZOM: Trnavský kraj II.

V rámci projektu Pomníky prvej svetovej vojny TASR mapuje pamiatky súvisiace s touto dejinnou udalosťou. V spolupráci s Vojenským historickým ústavom prinášame aj archívne snímky pomníkov.

Pamätník v Giraltovciach bol odhalený ešte počas prvej svetovej vojny

Odhalenie sa konalo 25. augusta 1918 za účasti vtedajších župných, okresných, ako aj cirkevných predstaviteľov.

V SR padlí, v Maďarsku hrdinovia, píše sa na pamätníkoch 1.sv.vojny

Umiestnenie nápisov na pomník súviselo so snahou obyvateľov obce, prípadne sochára či kamenára, dať pomníku istý zmysel, respektíve usmerniť celkový dojem pre diváka.

Pomníky prvej svetovej vojny OBRAZOM: Trnavský kraj I.

V rámci projektu Pomníky prvej svetovej vojny TASR mapuje pamiatky súvisiace s touto dejinnou udalosťou. V spolupráci s Vojenským historickým ústavom prinášame aj archívne snímky pomníkov.,aktualizované