#Petržalka

Bratislavská Petržalka pokračuje i tento rok v odstraňovaní autovrakov

Od začiatku roka sa mestskej časti podarilo z verejných priestranstiev odstrániť desať vozidiel, ktoré ohrozovali alebo poškodzovali životné prostredie.

V Bratislave otvorili prvé Centrum pre obnovu rodiny

Až 80 % rodín, ktoré prejdú programom takéhoto centra, okrem dočasného ubytovania poskytujúceho aj sociálne, psychologické, ekonomické či iné odborné poradenstvo, dokáže následne fungovať samostatne.

Petržalka vyhlásila grantovú výzvu pre oblasť životného prostredia

Potenciálnymi žiadateľmi sú právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mestskej časti alebo v nej pôsobia.

V bratislavskej Petržalke by mohol vzniknúť zvierací cintorín

Mestská časť už má na tento účel vytypovaných niekoľko pozemkov.

Oddelenie dokladov v Petržalke čakajú čiastočné obmedzenia

Týkajú sa obmedzenia prijímania žiadostí o vydávanie dokladov, s výnimkou zbrojných preukazov.

V Petržalke rekonštruujú podchody na Rusovskej a Dolnozemskej ceste

Práce by mali byť ukončené v priebehu jari.

TV REPORTÁŽ: Bradáčovu ulicu v Petržalke zaliala voda

Havarijný stav bude opravený v priebehu stredy.

,aktualizované 

Ľudí bez domova monitorujú aj petržalskí sociálni pracovníci

Vonku sa podľa ich zistení nenachádzajú žiadne maloleté deti a nezaznamenali ani žiadne vážne prípady, ktoré by si vyžadovali prípadnú zdravotnú pomoc.

Petržalka otvorí novú škôlku na Turnianskej ulici až v januári 2019

Návrh odobrilo aj petržalské miestneho zastupiteľstvo na poslednom svojom rokovaní schválením všeobecne záväzného nariadenia.

Odvolanie riaditeľa Kultúrnych zariadení Petržalky bolo pozastavené

Riaditeľ Kultúrnych zariadení Petržalky vraj nezvláda základné manažérske zručnosti, vykonáva nesystémové opatrenia či opakovane porušuje platné zákony.