Testovanie piatakov bude 22. novembra, vyčlenili na to 160.000 eur

Testovanie sa bude týkať približne 45.000 žiakov na vyše 1400 základných školách.

LUBYOVÁ: Chcem získať prostriedky na celonárodné testovanie piatakov

Celonárodné testovanie z matematiky a materinského jazyka, ktoré pomáhalo pri hodnotení kvality základných škôl, sa tento rok nemá uskutočniť.

,aktualizované 

Piatakov dnes čaká monitor, časť z nich ho vyplní elektronicky

Testovanie 5, tzv. monitor bude vyplňovať viac ako 48.500 piatakov z celej SR na 1485 plnoorganizovaných základných školách s vyučovacím jazykom slovenským i školách s vyučovacím jazykom maďarským.

Vyprážané jedlá konzumuje aspoň raz za týždeň 75 percent piatakov

Vyplýva to z výsledkov piateho ročníka celoslovenského prieskumu, ktorý je súčasťou vzdelávacieho kurzu o zdravom životnom štýle Hravo ži zdravo.

Piataci, ktorí vyplňovali monitor elektronicky, boli úspešnejší

Školáci vypĺňali testové otázky z matematiky a slovenského, respektíve maďarského jazyka 25. novembra minulého roku, a to buď papierovo alebo elektronicky.

Niektorých piatakov potrápia písomné a elektronické testy

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania pripravuje písomnú formu testovania a zároveň začína overovať už aj elektronickú formu testovania žiakov prostredníctvom počítačov.

Piatakov čaká na budúci týždeň pilotné Testovanie 5

Výsledky Testovania 5 dostanú školy v decembri.

Štát na jeseň pilotne otestuje 3000 piatakov

Výsledky Testovania 5 dostanú školy v decembri.