TERAZ Pohľadávky

9. apríla 12:23

SŠHR vlani evidovala nedobytné pohľadávky za 17,32 milióna eur
Vyplýva to z informácie SŠHR o rozbore stavu vývoja pohľadávok z kúpnych zmlúv po lehote splatnosti za rok 2013, ktorú dnes prerokovala a zobrala na vedomie vláda SR.


26. marca 10:59

Pohľadávky Sociálnej poisťovne vlani vzrástli o 71,8 milióna eur
Vyplýva to zo Správy o plnení strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne v roku 2013, ktorú dnes vzala na vedomie vláda SR.

sk
14. septembra 16:45

Odpisy pohľadávok na Slovensku patria medzi najnižšie v SVE
Dôvodom nízkych odpisov pohľadávok má byť rozšírenie spolupráce s externými poskytovateľmi služieb zo strany Slovákov.


24. júla 10:57

Zahraniční exekútori vymohli pre Slovensko viac ako 200.000 eur
Daňové a colné úrady majú preto možnosť získať úhradu dlhov aj v prípadoch, ak dlžník nemá trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenska.

sk
30. mája 11:47

Dlh nemocníc voči Sociálnej poisťovni presiahol 60 miliónov eur
Sociálna poisťovňa eviduje k 31. marcu 2013 celkovo 20 sledovaných zdravotníckych zariadení s pohľadávkou, z toho je päť štátnych zdravotníckych zariadení a 15 transformovaných.

sk
2. mája 15:07

SR musí vrátiť EÚ 3,3 mil. eur za účtovné a iné chyby
Slovensko musí vrátiť piatu najvyššiu sumu zo 14 členských krajín, ktoré majú rovnaký problém.

sk
24. apríla 10:59

Dlh nemocníc voči Sociálnej poisťovni vzrástol
Sociálna poisťovňa eviduje k 31. marcu 2013 celkovo 20 sledovaných zdravotníckych zariadení s pohľadávkou, z toho je päť štátnych a 15 transformovaných.

sk
17. apríla 16:30

Dlh nemocníc voči Sociálnej poisťovni vzrástol na 55,6 milióna eur
Sociálna poisťovňa eviduje k 31. marcu 2013 celkovo 20 sledovaných zdravotníckych zariadení s pohľadávkou, z toho je päť štátnych zdravotníckych zariadení a 15 transformovaných.

sk
11. apríla 14:34

Zvolen znížil pohľadávky oproti minulému roku o 15 percent
Najväčšiu časť tvorili tie, ktoré sa týkali nájomného za mestské byty.


6. apríla 8:09

Vymôcť pohľadávku na Slovensku trvá 545 dní a stojí takmer tretinu
Najlepšie z krajín V4 sa v tejto štúdii umiestnilo Maďarsko - na 16. mieste. Vymoženie pohľadávky u našich južných susedoch stojí v priemere 15 percent jej hodnoty.

sk
3. apríla 11:57

Dlh nemocníc voči Sociálnej poisťovni dosiahol vyše 55 miliónov eur
Pohľadávky zariadení v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva predstavovali ku koncu februára vyše 56,2 percenta z celkového objemu pohľadávok, teda 31 miliónov eur.

sk
23. marca 11:48

Dlhy nemocníc voči Sociálnej poisťovni vzrástli, na vyše 55 mil. eur
Sociálna poisťovňa evidovala ku koncu februára celkovo 19 sledovaných zdravotníckych zariadení s pohľadávkou, z toho sú štyri štátne a 15 transformovaných.

sk
22. marca 16:28

VšZP upozorňuje na podvodné vymáhanie pohľadávok
Neznámy páchateľ pod hlavičkou spoločnosti Real Deal Slovakia zaslal nateraz nezistenému počtu poistencov upomienky týkajúce sa údajných pohľadávok VšZP, spolu s výzvou na ich úhradu.

sk
20. marca 14:33

Banská Bystrica zefektívnila vymáhanie daňových pohľadávok
Na vymáhanie bola vlani postúpená suma takmer 800.000 eur. Úspešnosť vymáhania sa oproti roku 2011 zvýšila z 2,78 % na takmer 10 %.

sk
24. novembra 15:15

Ministerstvá a štátna správa dlžia 240 miliónov eur
Ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy mali vypracovať súpis aktuálneho stavu pohľadávok voči štátu ministrovi financií po zmene exekučného poriadku.

sk
22. novembra 12:27

Podvodníci vymáhajú od poistencov VšZP neexistujúce pohľadávky
Meno súkromnej spoločnosti zdravotná poisťovňa neuvádza, keďže sa pod jej názvom môžu skrývať iné osoby.

sk
23. augusta 16:24

VšZP upozorňuje na podvodníka, ktorí vymáhajú dlhy od jej poistencov
VšZP v súvislosti s podvodným konaním neznámeho páchateľa podnikne ďalšie právne kroky, avizovala Gašparíková.

sk
21. augusta 16:18

Firma s nepriamymi väzbami na finančné domy posielala výhražné SMS
Spotrebiteľom zasielala výhražné listy a SMS, v ktorých "dôrazne" upozorňovala, že ak nezaplatia, pristúpi k dražbe.

sk
24. júna 15:01

Každý prepustený z väzenia dlhuje štátu v priemere vyše 500 eur
Pracujúcim odsúdeným, ktorí si odpykávajú svoj trest, strhávajú za pobyt vo väznici podľa výpočtu ustanoveného v zákone.

sk
24. apríla 18:42

Sociálna poisťovňa varuje klientov pred podvodným vymáhaním pohľadávok
Sociálna poisťovňa podá v tejto súvislosti trestné oznámenie orgánom činným v trestnom konaní.

sk

Téma TASR
TERAZ mobilné aplikácie

TERAZ odporúčate priateľom