TERAZ Pohľadávky

7. júla 21:38

Nitriansky kraj upustí od vymáhania dlhov za takmer stotisíc eur
Pohľadávky sú už podľa Úradu NSK nevymožiteľné.


11. júna 12:39

Sociálna poisťovňa znižuje pohľadávky u zamestnávateľov a FO
V apríli tohto roku poisťovňa evidovala u zamestnávateľov s pohľadávkami nad 50.000 eur celkové pohľadávky v sume viac ako 71 miliónov eur.


4. mája 12:47

Mestu Nitra komplikujú život neplatiči
Magistrát sa už niekoľko rokov snaží podlžnosti od firiem a obyvateľov mesta vymáhať, celkový súčet nedoplatkov je však stále vysoký.


23. apríla 16:48

Nemocnice dlhujú Sociálnej poisťovni vyše 95 miliónov eur
Sociálna poisťovňa evidovala celkovo 22 sledovaných zdravotníckych zariadení s pohľadávkou.

sk
9. apríla 12:23

SŠHR vlani evidovala nedobytné pohľadávky za 17,32 milióna eur
Vyplýva to z informácie SŠHR o rozbore stavu vývoja pohľadávok z kúpnych zmlúv po lehote splatnosti za rok 2013, ktorú dnes prerokovala a zobrala na vedomie vláda SR.


26. marca 10:59

Pohľadávky Sociálnej poisťovne vlani vzrástli o 71,8 milióna eur
Vyplýva to zo Správy o plnení strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne v roku 2013, ktorú dnes vzala na vedomie vláda SR.

sk
14. septembra 16:45

Odpisy pohľadávok na Slovensku patria medzi najnižšie v SVE
Dôvodom nízkych odpisov pohľadávok má byť rozšírenie spolupráce s externými poskytovateľmi služieb zo strany Slovákov.


24. júla 10:57

Zahraniční exekútori vymohli pre Slovensko viac ako 200.000 eur
Daňové a colné úrady majú preto možnosť získať úhradu dlhov aj v prípadoch, ak dlžník nemá trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenska.

sk
30. mája 11:47

Dlh nemocníc voči Sociálnej poisťovni presiahol 60 miliónov eur
Sociálna poisťovňa eviduje k 31. marcu 2013 celkovo 20 sledovaných zdravotníckych zariadení s pohľadávkou, z toho je päť štátnych zdravotníckych zariadení a 15 transformovaných.

sk
2. mája 15:07

SR musí vrátiť EÚ 3,3 mil. eur za účtovné a iné chyby
Slovensko musí vrátiť piatu najvyššiu sumu zo 14 členských krajín, ktoré majú rovnaký problém.

sk
24. apríla 10:59

Dlh nemocníc voči Sociálnej poisťovni vzrástol
Sociálna poisťovňa eviduje k 31. marcu 2013 celkovo 20 sledovaných zdravotníckych zariadení s pohľadávkou, z toho je päť štátnych a 15 transformovaných.

sk
17. apríla 16:30

Dlh nemocníc voči Sociálnej poisťovni vzrástol na 55,6 milióna eur
Sociálna poisťovňa eviduje k 31. marcu 2013 celkovo 20 sledovaných zdravotníckych zariadení s pohľadávkou, z toho je päť štátnych zdravotníckych zariadení a 15 transformovaných.

sk
11. apríla 14:34

Zvolen znížil pohľadávky oproti minulému roku o 15 percent
Najväčšiu časť tvorili tie, ktoré sa týkali nájomného za mestské byty.


6. apríla 8:09

Vymôcť pohľadávku na Slovensku trvá 545 dní a stojí takmer tretinu
Najlepšie z krajín V4 sa v tejto štúdii umiestnilo Maďarsko - na 16. mieste. Vymoženie pohľadávky u našich južných susedoch stojí v priemere 15 percent jej hodnoty.

sk
3. apríla 11:57

Dlh nemocníc voči Sociálnej poisťovni dosiahol vyše 55 miliónov eur
Pohľadávky zariadení v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva predstavovali ku koncu februára vyše 56,2 percenta z celkového objemu pohľadávok, teda 31 miliónov eur.

sk
23. marca 11:48

Dlhy nemocníc voči Sociálnej poisťovni vzrástli, na vyše 55 mil. eur
Sociálna poisťovňa evidovala ku koncu februára celkovo 19 sledovaných zdravotníckych zariadení s pohľadávkou, z toho sú štyri štátne a 15 transformovaných.

sk
22. marca 16:28

VšZP upozorňuje na podvodné vymáhanie pohľadávok
Neznámy páchateľ pod hlavičkou spoločnosti Real Deal Slovakia zaslal nateraz nezistenému počtu poistencov upomienky týkajúce sa údajných pohľadávok VšZP, spolu s výzvou na ich úhradu.

sk
20. marca 14:33

Banská Bystrica zefektívnila vymáhanie daňových pohľadávok
Na vymáhanie bola vlani postúpená suma takmer 800.000 eur. Úspešnosť vymáhania sa oproti roku 2011 zvýšila z 2,78 % na takmer 10 %.

sk
24. novembra 15:15

Ministerstvá a štátna správa dlžia 240 miliónov eur
Ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy mali vypracovať súpis aktuálneho stavu pohľadávok voči štátu ministrovi financií po zmene exekučného poriadku.

sk
22. novembra 12:27

Podvodníci vymáhajú od poistencov VšZP neexistujúce pohľadávky
Meno súkromnej spoločnosti zdravotná poisťovňa neuvádza, keďže sa pod jej názvom môžu skrývať iné osoby.

sk

Téma TASR
TERAZ mobilné aplikácie

TERAZ odporúčate priateľom