#pohľadávky

Pohľadavky voči Česku zo zahraničia boli vlani znížené

Česko vlani inkasovalo splátky od dlžníkov 163,9 milióna Kč. Aj tu sa prejavil pokles kurzu amerického dolára, lebo najväčšou položkou v príjmoch sú splátky dlhu od Iraku.

VšZP VARUJE pred podvodníkmi: Vymáhajú pohľadávky v mene poisťovne

Klientom poisťovne prichádzajú totiž v týchto dňoch SMS správy od súkromných firiem s výzvou na úhradu.

Pri vymáhaní pohľadávok je dobré obrátiť sa na profesionálov

Zlá platobná disciplína zo strany zákazníkov nie je dôležitá len pre dotknuté spoločnosti, ale v konečnom dôsledku aj pre samotných spotrebiteľov.

Na Slovensku 23 % zákazníkov uhrádza faktúry s omeškaním

Zákazníci sú pri platbách za poskytnuté tovary a služby nedisciplinovaní.

Trnavská radnica odpíše 200.000 eur v nevymožiteľných pohľadávkach

Vo väčšine prípadov ide o podlžnosti ubytovaných, ktorí zomreli a pri ich menách je v materiáli, ktorý prerokovali poslanci, poznámka, že dedičské konanie bolo zastavené pre nemajetnosť.

Kvôli neplatiacim zákazníkom sa firmy boja bankrotu

Podľa prieskumu skupiny EOS viac ako polovica slovenských podnikateľských subjektov stráca kvôli nedisciplinovaným zákazníkom svoje príjmy a až 11 % sa bojí o svoje prežitie.

,aktualizované 

Od 1. júla bude Sociálna poisťovňa vymáhať pohľadávky po novom

Zavedenie nového spôsobu vymáhania pohľadávok je súčasťou exekučnej reformy, ktorá má vyriešiť 3,7 milióna exekučných konaní vedených na súdoch v Slovenskej republike.

Nedobytné pohľadávky môžu firmu aj položiť

V prípade platobnej neschopnosti predstavujú čistú stratu a môžu firmu aj položiť.

Kombinované formy manažmentu pohľadávok využíva aj viac Slovákov

Štúdia ukázala, že je lepšie obrátiť sa na profesionálov z externého prostredia než riešiť problémy vlastnými silami. To si hovorí aj čoraz viac slovenských spoločností.

Cezhraničné vymáhanie pohľadávok bude jednoduchšie

Zmenu prináša návrh zákona o európskom príkaze na zablokovanie účtov z dielne ministerstva spravodlivosti, ktorý odobrili členovia Ústavnoprávneho výboru parlamentu.