TERAZ Pohľadávky

23. marca 14:25

Zdravotnícke zariadenia dlhujú Sociálnej poisťovni vyše 124 miliónov
Nárast pohľadávok z titulu neplatenia mesačných odvodov eviduje Sociálna poisťovňa pri desiatich zariadeniach.

sk
11. marca 13:57

Pohľadávky z kúpnych zmlúv po lehote splatnosti vlani nevznikali
Celkové pohľadávky SŠHR dosiahli ku koncu minulého roka 44,86 milióna eur.

sk
9. marca 15:50

Starosta v Trnavej Hore ponúka dlžníkom možnosť si dlh odpracovať
Ak sa obci podarí znížiť do konca roka výšku týchto pohľadávok o 50 percent, budú to považovať za úspech.

sk
2. decembra 15:07

Váhostav-SK dlhuje bankám 26,7 mil. eur a dodávateľom 85 mil. eur
Dlh stavebnej spoločnosti Váhostav-SK voči bankám sa vyšplhal k sume 26,7 milióna eur a predstavujú ho najmä existujúce úvery. Ďalších 85 miliónov eur dlhuje firma dodávateľským spoločnostiam.

sk
25. septembra 12:21

Vymáhanie pohľadávok štátu má byť efektívnejšie
Zefektívnenie vymáhania pohľadávok štátu je súčasťou Programového vyhlásenia vlády na roky 2012-2016. Návrh právnej normy v stredu (24.9.) schválil kabinet Roberta Fica.

sk
7. júla 21:38

Nitriansky kraj upustí od vymáhania dlhov za takmer stotisíc eur
Pohľadávky sú už podľa Úradu NSK nevymožiteľné.


11. júna 12:39

Sociálna poisťovňa znižuje pohľadávky u zamestnávateľov a FO
V apríli tohto roku poisťovňa evidovala u zamestnávateľov s pohľadávkami nad 50.000 eur celkové pohľadávky v sume viac ako 71 miliónov eur.


4. mája 12:47

Mestu Nitra komplikujú život neplatiči
Magistrát sa už niekoľko rokov snaží podlžnosti od firiem a obyvateľov mesta vymáhať, celkový súčet nedoplatkov je však stále vysoký.


23. apríla 16:48

Nemocnice dlhujú Sociálnej poisťovni vyše 95 miliónov eur
Sociálna poisťovňa evidovala celkovo 22 sledovaných zdravotníckych zariadení s pohľadávkou.

sk
9. apríla 12:23

SŠHR vlani evidovala nedobytné pohľadávky za 17,32 milióna eur
Vyplýva to z informácie SŠHR o rozbore stavu vývoja pohľadávok z kúpnych zmlúv po lehote splatnosti za rok 2013, ktorú dnes prerokovala a zobrala na vedomie vláda SR.


26. marca 10:59

Pohľadávky Sociálnej poisťovne vlani vzrástli o 71,8 milióna eur
Vyplýva to zo Správy o plnení strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne v roku 2013, ktorú dnes vzala na vedomie vláda SR.

sk
14. septembra 16:45

Odpisy pohľadávok na Slovensku patria medzi najnižšie v SVE
Dôvodom nízkych odpisov pohľadávok má byť rozšírenie spolupráce s externými poskytovateľmi služieb zo strany Slovákov.


24. júla 10:57

Zahraniční exekútori vymohli pre Slovensko viac ako 200.000 eur
Daňové a colné úrady majú preto možnosť získať úhradu dlhov aj v prípadoch, ak dlžník nemá trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenska.

sk
30. mája 11:47

Dlh nemocníc voči Sociálnej poisťovni presiahol 60 miliónov eur
Sociálna poisťovňa eviduje k 31. marcu 2013 celkovo 20 sledovaných zdravotníckych zariadení s pohľadávkou, z toho je päť štátnych zdravotníckych zariadení a 15 transformovaných.

sk
2. mája 15:07

SR musí vrátiť EÚ 3,3 mil. eur za účtovné a iné chyby
Slovensko musí vrátiť piatu najvyššiu sumu zo 14 členských krajín, ktoré majú rovnaký problém.

sk
24. apríla 10:59

Dlh nemocníc voči Sociálnej poisťovni vzrástol
Sociálna poisťovňa eviduje k 31. marcu 2013 celkovo 20 sledovaných zdravotníckych zariadení s pohľadávkou, z toho je päť štátnych a 15 transformovaných.

sk
17. apríla 16:30

Dlh nemocníc voči Sociálnej poisťovni vzrástol na 55,6 milióna eur
Sociálna poisťovňa eviduje k 31. marcu 2013 celkovo 20 sledovaných zdravotníckych zariadení s pohľadávkou, z toho je päť štátnych zdravotníckych zariadení a 15 transformovaných.

sk
11. apríla 14:34

Zvolen znížil pohľadávky oproti minulému roku o 15 percent
Najväčšiu časť tvorili tie, ktoré sa týkali nájomného za mestské byty.


6. apríla 8:09

Vymôcť pohľadávku na Slovensku trvá 545 dní a stojí takmer tretinu
Najlepšie z krajín V4 sa v tejto štúdii umiestnilo Maďarsko - na 16. mieste. Vymoženie pohľadávky u našich južných susedoch stojí v priemere 15 percent jej hodnoty.

sk
3. apríla 11:57

Dlh nemocníc voči Sociálnej poisťovni dosiahol vyše 55 miliónov eur
Pohľadávky zariadení v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva predstavovali ku koncu februára vyše 56,2 percenta z celkového objemu pohľadávok, teda 31 miliónov eur.

sk

Najčítanejšie