#prieskum

Väčšina Maďarov očakáva po voľbách ďalšie zlepšenie situácie krajiny

Štyri pätiny opýtaných očakávajú od vlády ďalšie úspechy v oblasti odmietania migračných kvót.

Prieskum: Omeškaných platieb v SR pribúda, podobne je na tom Rumunsko

Štúdia hovorí aj o tom, že s platením sa neponáhľajú ako firmy medzi sebou, tak ani ich koncoví zákazníci.

Až 42 % podnikateľov chce v tomto roku investovať viac ako vlani

Najviac sú pritom optimisticky naladené firmy v Banskobystrickom a Bratislavskom kraji.

BBC: Európska spoločnosť sa považuje za inú, než bola pred desaťročím

Podiel osôb vnímajúcich svoje krajiny ako rozdelenejšie je podľa týchto údajov celosvetovo najvyšší práve v Európe.

Eurobarometer: Väčšina ľudí EÚ považuje svoj život za spravodlivý

Vyše polovica respondentov (58 percent) sa domnieva, že ľudia majú rovnaké príležitosti na úspešný život, sú tu však výrazné regionálne rozdiely.

Zhruba polovica mladých Slovákov sa zapája do dobrovoľníctva

Medzi najobľúbenejšie oblasti, v ktorých sa mladí ľudia realizujú, sa zaraďuje životné prostredie, šport, zdravie, sociálne služby, ale i detské a mládežnícke organizácie.

Prieskum: Pre 47 % Slovákov je pri nákupe potravín prioritná kvalita

Podľa prieskumu viac ako polovica spotrebiteľov si myslí, že kvalita slovenských potravín sa určite (6 %) alebo skôr (49 %) zlepšuje.

S politikou Macrona nie je spokojných 60 percent Francúzov

Macronove nadchádzajúce prvé výročie v najvyššom štátnom úrade sprevádzajú vo Francúzsku rozsiahle štrajky a protesty.

Jarné vyúčtovanie spotrebovanej energie zaťažuje mnoho domácností

Hneď za nákladmi na bývanie krátia Slovákom rozpočet hlavne poplatky za televíziu, telefón a internet, a to najmä pracovníkom v sektore IT.

Viac než 80 % zahraničných turistov Soulu uprednostňuje nakupovanie

V prieskume vykonanom pre soulskú radnicu vyjadrilo 85,2 percenta opýtaných túžbu navštíviť nákupnú štvrť Mjongdong v centre mesta.