#SAV

Prieskum: Sviečková manifestácia sa zapísala do vedomia verejnosti

Bratislavský Veľký piatok sa podľa verejnosti zaraďuje do desiatky prevažne kladne hodnotených historických míľnikov.

SAV podporuje občianske iniciatívy za zlepšenie situácie na Slovensku

Strata dôvery vo vlastný štát je podľa nich spôsobená aj pocitom bezmocnosti vo vzťahu k rozsiahlej korupcii.

SAV: Na Slovensku stále pretrváva tradičný rodový stereotyp

Podľa výskumu najväčšie rozdiely medzi mužmi a ženami sa ukazujú pri predstavách o líderských schopnostiach oboch pohlaví.

Brazília má záujem o spoluprácu so Slovenskou akadémiou vied

Brazílska strana naznačila záujem najmä o spoločné projekty výskumu vo sfére inovačných technológií.

Slováci dôverujú očkovaniu, menej farmaceutickým firmám

V poslednom čase sa intenzívne hovorí o náraste významu antivakcinačného hnutia. Skupina ľudí, ktorá očkovanie celkom odmieta, je u nás v skutočnosti veľmi malá.

SAV: Výstava odhaľuje svet kryštálov očami vedcov a umelcov

Umelecké diela navrhli umelci a architekti zo Španielska pri príležitosti roku kryštalografie, ktorým bol rok 2014. Ide o putovnú výstavu.

SAV, STU a UCM pracujú na spoločnom projekte

Myšlienka vznikla v Ústave ekológie lesa SAV, kde vedci objavili pri skúmaní stromových netopierov zaujímavý mechanizmus transferu informácií.

PRIESKUM: Spravodlivá spoločnosť uspokojí základné potreby

Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied (SAV) pri príležitosti Svetového dňa sociálnej spravodlivosti oslovil Slovákov, aby sa dozvedel, ako vnímajú európske hodnoty.

Mladí vedci budú až do prázdnin vyučovať v školách

Ide o jednu z ciest, ako priviesť mladých ľudí k vedeckej práci.

Vedci SR a ČR si výročie rozdelenia Československa pripomenú spoločne

Slovenskí aj českí vedci zároveň spoločne koordinujú postoje vo vzťahu k Európskej komisii, a to nielen na úrovni SAV a AV SR, ale aj na úrovni Poľskej a Maďarskej akadémie vied.