Slovenskí vedci spolupracujú s tureckými odborníkmi už sedem rokov

Slovenskí a tureckí akademici spolupracujú od roku 2010. Spoluprácu inicioval generálny konzul SR v Istanbule Jozef Šesták.

SAV: Počas Týždňa vedy a techniky vedci umožnia dotknúť sa atómu

Týždeň vedy a techniky potrvá do 12. novembra.

Migranti na Slovensku sú často zmätení, pomôcť im môže nový portál

Nadnárodný portál je financovaný z Dunajského transnárodného programu v sume 1,5 milióna eur. Web je v súčasnosti v betaverzii.

Etnológovia vytvárajú portál pre migrantov Dunajský kompas

Na jeho vývoji sa podieľali výskumníci Ústavu etnológie SAV, ktorí spolu s medzinárodnými expertmi koncom októbra (26.10.) v Bratislave odprezentujú poznatky o úspešnej integrácii migrantov v Európe.

Polymérni chemici zo SAV uspeli vo Vyšehradskej grantovej výzve

Školenie, ktoré aktuálne prebieha na pôde SAV, sa zameriava na rozvoj tzv. soft skills. Za najdôležitejšie zručnosti považujú prezentačné zručnosti, písanie článkov v angličtine a písanie projektov.

Vedec zo SAV prezentoval výskum Alzheimerovej choroby vo Varšave

Všetko speje podľa vedca Tomáša Smoleka k tomu, že sa raz Alzheimerova choroba bude dať liečiť.

SAV ocenila 13 osobností a vedcov pri príležitosti životných jubileí

Medzi ocenenými je Peter Baláž z oblasti mechanochémie, Ľubomír Falťan zo sociológie, Bohumila Ferenčuhová z oblasti histórie, Kornélia Goliašová za botaniku a Katarína Jariabková za neuropsychológiu.

SAV a RTVS si uvedomujú, že mládež neraz podlieha senzačným správam

Témou stretnutia šéfa SAV Pavla Šajgalíka a generálneho riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka bola zmysluplná podpora a najmä príťažlivá popularizácia vedy a výskumu.

Predstavitelia akadémií vied z V4 opäť mapujú aktuálne problémy

Dopracovať sa chcú k efektívnejším procesom pre uľahčenie vedeckého bádania.

Slovenský kozmický výskum si pripomína dve významné jubileá

Prvé jubileum súvisí s vedeckým satelitom Interkozmos-17. Na jeho palube prvá automatická vedecká aparatúra SK-1 skonštruovaná na Slovensku. Druhé súvisí s pozemným meraním kozmického žiarenia.