#schválenie

Česká vláda podporila návrh na uzákonenie homosexuálnych manželstiev

Páry lesieb a gejov by podľa navrhovanej právnej úpravy mali mať spoločný majetok, nárok na vdovské dôchodky, ako aj tiež práva a povinnosti k deťom vrátane možnosti adopcií.

Správna rada MMF schválila úver pre Argentínu v hodnote 50 mld. USD

Argentína požiadala MMF o podporu 8. mája po tom, ako národná mena peso zaznamenala prudký pokles hodnoty, v tom čase na historické minimum. Aj neskôr však pokles kurzu meny pokračoval.

Snemovňa lordov schválila kľúčový zákon o vystúpení Británie z EÚ

Legislatíva vstúpi do platnosti v najbližších týždňoch, keď ju odsúhlasí kráľovná Alžbeta II., čo však už považuje len za formalitu.

Od 1. januára 2019 začne platiť nová daň z neživotného poistenia

Parlament odobril posunutie účinnosti zákona preto, aby mali poisťovne dlhší časový priestor na zabezpečenie systémových zmien.

Plénum NRSR odsúdilo extrémizmus, neznášanlivosť a nenávisť

Šírenie extrémizmu a nenávisti, či už zo strany niektorých politikov, alebo na sociálnych sieťach, sa prejavuje aj zvýšením nenávistných nálad v spoločnosti.

Odkupné hodnoty pri poistení sa zmenia novelou zákona o poisťovníctve

Pôvodne v novele Ministerstvo financií navrhovalo, aby bola odmena pri sprostredkovaných úveroch na bývanie najviac 1,5 % požičanej sumy.

Kanadský senát schváil použitie marihuany na rekreačné účely

Použitie marihuany na lekárske účely bolo v krajine povolené už v roku 2001. Kanada sa tak stane prvou z krajín G7, ktorá marihuanu zlegalizuje.

Vysoké školy dostanú nový typ študijného programu

Interdisciplinárne štúdiá majú študentom umožniť vytvoriť si jedinečný profil s ohľadom na výber absolvovaných predmetov, a budú mať možnosť oddialiť svoje rozhodnutie o hlavnom študijnom zameraní.

Pravidlá pre počty žiakov osemročných gymnázií sa zmenia

Podľa návrhu počet 1. žiakov ročníka gymnázií s osemročnýmvzdelávacím programom pre nasledujúce prijímacie konanie nesmie prekročiť päť percent z celkového počtu žiakov z daného populačného ročníka.

Správa o činnosti prokuratúry v NR SR: Zákonné úlohy si plnila

Podľa správy sa osobitná pozornosť v roku 2017 zamerala na odhaľovanie a vyšetrovanie trestných činov daňových, ako aj na problematiku finančného vyšetrovania.