P. Ondek: Kolektívne zmluvy sú opäť bez navýšenia platov pre učiteľov

Platy štátnych a verejných zamestnancov sa od januára 2018 zvýšia o 4,8 percenta.

,aktualizované 

Kedysi boli školské triedy v Janovej Lehote roztrúsené po domoch

Aj keď súčasná budova školy nedávno oslávila 50. výročie svojho vzniku, školákom poskytuje plnohodnotné vybavenie, vrátane dobre vybavenej telocvične, novootvorenej jedálne či príťažlivej knižnice.

,aktualizované 

Začiatok vyjednávania podľa Iniciatívy slovenských učiteľov mešká

V rokoch 2012, 2013 a 2015 sa prvé kolo kolektívneho vyjednávania uskutočnilo už v júli a v rokoch 2014 a 2016 v septembri. V polovici novembra bolo obvykle vyjednávanie už ukončené.

KDH sa postavilo proti povinnej predškolskej dochádzke od 5 rokov

Szitová je presvedčená, že učitelia a odborníci v oblasti školstva vedia, že jeden rok prípravy deťom z osád nepomôže a situáciu nerieši.

Po Novembri 89 narástol počet vysokoškolákov, no prácu hľadajú ťažšie

Podiel vysokoškolákov z populačného ročníka sa mierne zvyšoval aj vďaka rozmachu súkromných univerzít.

SNS: Prihlášky do škôlok a škôl by sa mohli podávať elektronicky

Zmena zákona prichádza v súvislosti s elektronizáciou verejnej správy. Parlament by mal o nej rokovať na najbližšej schôdzi, ktorá sa začne 28. novembra.

Ak chcete študovať v Nemecku, môžete sa uchádzať o štipendiá

Študijné štipendiá sú určené študentom a absolventom vysokých škôl. V kategórii štipendií pre umelecké odbory existujú študijné štipendiá pre absolventov umeleckých vysokých škôl.

Gröhling: V rámci duálneho vzdelávania má vzniknúť 8 tzv. duál pointov

V rámci projektu má vzniknúť osem tzv. duál pointov v každom krajskom meste, ktoré majú oboznamovať žiakov základných škôl s duálnym vzdelávaním a zvýšiť záujem o tento projekt.

Projekt IT - Akadémia má zlepšiť vzdelávanie aj v informatike

Na aktivitách národného projektu sa bude podieľať minimálne 300 základných škôl, 200 stredných škôl a päť univerzít.

Hokejovým talentom sa v ZŠ na Vagonárskej venujú viac ako 40 rokov

V súčasnosti funguje v škole dohromady 20 tried, v ktorých sa učí 425 žiakov. Necelú polovicu z nich tvoria športovci, okrem hokejistov je tu od roku 2008 vzdelávací proces prispôsobený aj plavcom.

,aktualizované