#Svetozár Hurban Vajanský

VIDEO: Takto zdevastovala veterná smršť Národný cintorín v Martine

Vyvrátené stromy poškodili do 60 hrobov. Sú poškodené aj národné kultúrne pamiatky, ako napríklad hrob Svetozára Hurbana Vajanského.,aktualizované 

V múzeu Slovenskej národnej knižnice predstavili osobnosť Vajanského

Na diskusii odznelo, že u Vajanského je obdivuhodný a nasledovania hodný určite jeho zápal za dobrú vec. Či za národ alebo národno-obranný zápas.

Vajanský už v roku 1906 predpovedal búrlivé roky pre Európu

Keď sa začal proces s Andrejom Hlinkom, Svetozár Hurban Vajanský napísal do Národných novín protestný článok pod názvom Ružomberský kriminálny proces proti Andrejovi Hlinkovi a jeho spoločníkom.

Polemika v Slovenských pohľadoch na tému vlastnej kultúry v EÚ

Prázdninové dvojčíslo polemizuje s výrokom Rakúšana, ktorý tvrdí, že národy združené v EÚ by nemali trvať na vlastnej kultúre, a to v mene zachovania pokoja, lebo národ a národné kultúry sú len konštrukty.

Idea slovanstva a česko-slovenského bratstva bola pre Hurbana posvätná

Svedčia o tom kultúrne, spoločenské, intelektuálne i politické kontakty Svetozára Hurbana Vajanského s osobnosťami Ruska i Česka.

Vajanský kliesnil cestu slovenskej investigatívnej žurnalistike

Do sveta sa možno dostať len cez národné, čiže jedinečné, neopakovateľné. Tento fakt je príznačný aj pre Vajanského literárnu tvorbu.

Za článok Hyenizmus v Uhrách bol Vajanský vo väzení, tam ďalej tvoril

Krátko pred Vianocami, 17. a 18. decembra bol odsúdený na jeden rok väzenia, 300 zlatých pokuty a na zaplatenie súdnych trov vo výške 257 zlatých a 50 grajciarov.

Verše boli Vajanského návratom od zdĺhavej epiky k pohotovej lyrike

Zbierka Verše, podobne ako Vajanského debut Tatry a more, mala veľký ohlas.

V auguste 1887 sa v Martine poslednýkrát stretla Hurbanovská rodina

Celá Vajanského rodina prišla do meste pri príležitosti dvoch významných kultúrnych udalostí.

Napriek tragickým udalostiam v osobnom živote Vajanský tvoril

Ani vtedy neprestal pracovať na rozsiahlejších epických dielach.