#temacrowd17

V Maďarsku funguje iba pár online platforiem kolektívneho financovania

Ak by chcel niekto v Maďarsku použiť vo svojom podnikaní úverový či investičný crowdfunding, musel by využiť zahraničné platformy.

V EÚ je crowdfunding úzko spájaný s úniou kapitálových trhov

Európska komisia udržiava pravidelný dialóg s európskymi orgánmi dohľadu, členskými štátmi a sektorom verejného financovania (crowdfundingu) prostredníctvom polročných pracovných stretnutí.

Pčelár: Úspech crowdfundingu závisí od propagácie projektu

Prvý crowdfundingový projekt si spevák a spisovateľ Pčelár vyskúšal spolu so svojou kapelou Jamestown.

Košické Staromestské divadlo Petra Raševa využilo crowdfunding

Riaditeľka divadla Ľuba Blaškovičová s tým, že boli prvým slovenským projektom, ktorému sa podarilo uspieť na českom portáli.

Slováci sa môžu zapojiť do inovatívneho kolektívneho investovania

Platforma Finnest.com ponúka od roku 2015 profesionálne spojenie kolektívneho investovania a klasického bankového financovania podnikov.

Crowdfunding predstavuje budúcnosť aj pre neziskové organizácie

Charitatívny crowdfunding je metódou financovania verejne prospešného projektu viacerými ľuďmi.

Crowdfundingu sa venuje aj medzinárodný projekt s účasťou SR

Partnerom zo Slovenska je záujmové združenie Fórum kreatívneho priemyslu.

Crowdfunding má v Českej republike svoj priestor a rastie

Napriek značnému nárastu finančných prostriedkov poskytnutých prostredníctvom crowdfundingových platforiem nepredstavujú tieto činnosti zásadný podiel na českom trhu.

Medzi crowdfundingom a crowdinvestingom sú rozdiely

Crowdinvesting je alternatívou k bankovým sporiacim a depozitným produktom či investíciám do zlata.

Rezort financií zatiaľ neplánuje regulovať crowdfunding

Jedným zo základných druhov crowdfundingu je požičiavanie a v rámci neho poskytovanie pôžičiek medzi fyzickými osobami.