#temadane18

Na podanie daňového priznania zostávajú tri týždne

Daňové priznanie nemusí podať ten daňovník, ktorý dosiahol v príslušnom zdaňovacom období iba príjmy zo závislej činnosti na území SR a požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania.

Daňovníkom budú k dispozícii aj mobilné kancelárie v Petržalke

Finančná správa okrem toho pripravuje aj v iných mestách rozšírenie možností preberania daňových priznaní aj na iných miestach ako len na organizačných zložkách daňových úradov.

Dobrovoľne podať daňové priznanie môže byť výhodné

Daňovník môže dobrovoľne podať daňové priznanie, aj keď jeho celkový zdaniteľný príjem v roku 2017 nepresiahol sumu 1901,67 eura.

Pri darovaní 2 % z daní sa treba vyvarovať chýb

Nezriedka sa stáva, že prijímateľ sa nenachádza v aktuálnom zozname prijímateľov pre daný rok.

Dvojitá rezidencia pri daniach sa rieši rozhraničovacími kritériami

Daňovník môže byť podľa legislatívy považovaný za rezidenta dvoch krajín, ak má napríklad trvalý pobyt na Slovensku a dlhodobo sa zdržiava na území Českej republiky.

Daňovníci by si mali dať pozor na zmeny v tlačivách

S účinnosťou od 1. januára 2018 ustanovilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky nové vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov.

Právnické osoby podávajú daňové priznanie už len elektronicky

S elektronickým podávaním dokumentov je spojených niekoľko krokov, ktoré je potrebné spraviť v dostatočnom predstihu pred samotným podaním daňového priznania.

Do zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2017 je daňovník povinný podať, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2017 presiahli sumu 1901,67 eura.

Počet elektronicky podaných daňových priznaní bude v tomto roku vyšší

Elektronické podanie je podľa hovorkyne Finančnej správy pre subjekty efektívnejšie, a preto k nemu mnohí pristupujú aj dobrovoľne.

Daňovníci sa v tomto roku musia pripraviť na viaceré zmeny

Podstatnou zmenou pre fyzické osoby je rozšírenie pojmu daňovej rezidencie, ktorý určuje, v ktorej krajine sa zdaňujú príjmy.