#temadynastie17

Luxembursko je jediné veľkovojvodstvo sveta

Zaujímavosťou Luxemburského veľkovojvodstva je, že štátny sviatok narodenín veľkovojvodu alebo veľkovojvodkyne) sa oslavuje vždy 23. júna, a to bez ohľadu na skutočný dátum narodenia panovníka.

Príbeh monackej kňažnej Grace Kelly: Rozprávka so smutným koncom

Na vrchole slávy opustila Hollywood a vydala sa za monacké knieža Rainiera. Mala svadbu storočia, podobne ako Diana, s ktorou mala veľa spoločného.

Za panovania Márie Terézie si nikto nedovolil nerešpektovať nariadenia

Ak chcel viedenský dvor potrebné reformy presadiť, v prvom rade potreboval posilniť autoritu štátnej moci.

Pred 240 rokmi na území Uhorska zaviedli povinnú školskú dochádzku

Mária Terézia bola prvá z radu habsburských panovníkov, ktorá si uvedomovala potrebu rozsiahlych, hlbokých a zásadných reforiem.

VIDEO: Sviatok sv. Štefana skončil tradičným ohňostrojom

Nedeľný podvečer patril omši v Bazilike sv. Štefana a procesii so zabalzamovanou pravou rukou tohto panovníka z dynastie Arpádovcov

Bývalý kráľ Michal I. je v Rumunsku stále uznávanou osobnosťou

Dňom nástupu Michala na trón bol 20. júl 1927, keď mal ako šesťročný nahradiť zosnulého starého otca, rumunského kráľa Ferdinanda I.

Súdne spory Lichtenštajnovcov s Českom o majetok pokračujú

Česká republika a Lichtenštajnsko však naďalej vedú súdny spor o 600 prevažne lesných pozemkov pri Říčanoch neďaleko Prahy, ktorý bude riešiť Ústavný súd ČR v Brne.

Maďari oslavujú sviatok zakladateľa štátu svätého Štefana

Svätý Štefan I., pôvodným menom Vajk, bol v období rokov 995-997 kniežaťom Nitrianskeho kniežatstva, v rokoch 997-1000 veľkokniežaťom Uhorska a od roku 1000 do roku 1038 bol prvým kráľom Uhorska.,aktualizované 

Európski panovníci: Kniežací plat poberá aj Emmanuel Macron

Najlepšie ohľadom výšky verejných príspevkov je na tom britská kráľovská rodina. Druhou najväčšou sumou dotovalo potreby svojej kniežacej rodiny Monako.

Španielska infantka prežila časť života na hradnom panstve v Karpatoch

Neveľmi známe puto medzi oboma krajinami pripomenul počas jednej zo svojich návštev Prahy aj vtedajší španielsky kráľ Juan Carlos II.