#temaeuro18

Zavedenie eura na Slovensku prebehlo veľmi hladko

Banky aj všetky nefinančné podniky a maloobchod boli na spoločnú európsku menu dobre pripravené.

Spoločná mena euro ako jeden zo symbolov procesu zjednocovania Európy

Slovenská republika sa pridala ku krajinám, ktoré používajú euro 1. januára 2009, a to súčasne v hotovostnom aj bezhotovostnom obehu.

Badalík: Euro prinieslo i rýchle porovnanie cien a nákladov v eurozóne

Pripomenul, že stavebníctvo je úzko naviazané na hospodárske cykly. Keď rastie HDP, rastú aj tržby stavebných firiem. Naopak, v recesii sú stavebné firmy prvé, ktoré sa dostávajú do problémov.

Republiková únia zamestnávateľov hodnotí zavedenie eura pozitívne

Kritici podľa Hoštáka tvrdia, že Slovensko vstupom do eurozóny stratilo relatívnu autonómiu v menovej politike.

P. Mihók: Euro býva rozhodujúcim jazýčkom na váhach pre investorov

Prijatie eura malo podľa neho výrazne pozitívny vplyv na slovenskú ekonomiku a Slovensko sa jednoznačne zatraktívnilo pre zahraničných investorov.

Analytik: Ľudia z obavy zo znehodnotenia peňazí kupovali nehnuteľnosti

Hoci tieto obavy boli zbytočné, potvrdili veľký vplyv psychologických faktorov na realitný trh a ceny nehnuteľností, konštatoval s tým, že sa naplno prejavili pred vstupom Slovenska do EÚ v roku 2004.

Šefčovič: Som rád, že sa Slovensku darí cez euro byť v užšom klube EÚ

Podľa jeho slov rozhodnutie prijať euro bolo strategické rozhodnutie, ktoré nás posunulo do najužšieho klubu spolutvorcov budúcnosti EÚ.

Vďaka euru SR konsolidovalo verejný dlh, zhodujú sa analytici

Nezhodujú sa však na tom, či rast HDP, znižovanie nezamestnanosti či zvýšenie objemu zahraničných investícií v SR nastalo vďaka euru, alebo by k tomu prišlo rovnako prirodzeným vývojom ekonomiky.

I. Barát: Bez eura by nás finančná kríza v roku 2009 zasiahla viac

Euro je na Slovensku už takmer desaťročie úspešný príbeh a pomohlo tomu, že sme sa z krajiny druhého integračného sledu na prelome storočí dostali do popredia nových členských štátov Únie.

Rezort financií hodnotí vstup do eurozóny pozitívne

Spoločná európska mena priniesla občanom vyššie platy, s členstvom v eurozóne však prišla aj povinnosť ručiť za záväzky v eurovale, uviedlo ministerstvo financií SR.