#temafebruar48

Ľudové milície - ozbrojená päsť robotníckej triedy

Zamestnanci podnikov boli ozbrojení puškami, pištoľami i samopalmi, ktoré si ponechali po vojne. Ich úlohou mala byť ochrana závodov a podliehali závodným radám.

Londák: Komunistický prevrat znamenal aj radikálnu zmenu spoločnosti

Výrazne tomu pomáhali perzekúcie, ktoré podľa historika šírili strach.

Profesor Lukeš o februári 1948: Isté veci sa opakujú

Za stratu demokratickej identity Československa nesú podľa neho veľkú zodpovednosť aj vtedajší demokratickí politici na domácej scéne.

Gottwaldov kameň skončil po jeho smrti v základoch kravína

V niekdajšej samostatnej obci Sásová pomáhal vybudovať letné cvičisko a tu si do jedného z kameňov vyryl svoje iniciály.

Preberanie moci si komunisti vyskúšali v roku 1947, tvrdí historik

Komunisti si vtedy podľa Šutaja napríklad vyskúšali, ako zorganizovať zhromažďovania ľudu či zainteresovanie odborového hnutia Jednotného zväzu slovenských roľníkov do ich akcií.

Po februári 1948 prišlo mnoho ľudí o živnosť či spoločenské postavenie

Rok 1948 bol špecifický tým, že sa začali aj pod Tatrami znárodňovať malé podniky, ľuďom boli odoberané rôzne živnosti, koncesie a dokonca aj osobný majetok.

T. Černák: G. Husák nepostupoval vo Februári '48 podľa svojich názorov

Slovenský Február riadili podľa historika tri postavy - Viliam Široký, Gustáv Husák a Július Ďuriš.

Gottwald chcel dať Slovákom federáciu, no prehra komunistov to zmenila

Československo tak ostalo podľa českého historika rovnakým unitárnym štátom ako v čase svojho založenia aj po prevzatí moci komunistami vo februári 1948.

Nelegálne finančné prostriedky zhromažďovala KSČ v rokoch 1946-1948

Používali sa na financovanie straníckeho aparátu, luxusný tovar pre špičky strany, ale aj na financovanie nátlakových pouličných akcií.

Londák: Demisia z februára '48 poskytla komunistom šancu,ktorú využili

Stalo sa tak podľa historika i s pomocou masovej podpory obyvateľstva, ktoré za komunistické požiadavky demonštrovalo v uliciach.