#temafebruar48

Február '48 otvoril cestu k posilneniu postavenia komunistickej strany

Zákonodarné orgány aj vládne inštitúcie sa stali vykonávateľmi príkazov KSČ.

MVO pripomínajú Február 48, dejepisárov vyzývajú, aby o totalite učili

Učiteľom na základných a stredných školách ponúkajú podporu v podobe vzdelávacích programov či prednášok.

Londák: Február 1948 bol dokončením postupnej, premyslenej akcie

Historik upozornil, že už počas 2. svetovej vojny i v období po oslobodení realizovali komunisti tento plán cestou postupných krokov, sprvoti maskovaný rétorikou o snahe viesť národ.

Beneš nechcel podpísať novú ústavu pre jej nedemokratický charakter

Po abdikácii T. G. Masaryka zvolili 18. decembra 1935 Beneša za prezidenta Československej republiky.

Klement Gottwald patril medzi ústredné postavy Víťazného februára

Dňa 14. júna 1948 bol Klement Gottwald po abdikácii Edvarda Beneša zvolený do funkcie prezidenta Československej republiky.

Víťazným februárom sa začala 40-ročná komunistická totalita

Vtedajší československý prezident Edvard Beneš prijal demisiu 12 nekomunistických ministrov pod nátlakom aj komunistických politických predstaviteľov, ale aj z obáv vojenského občianskeho konfliktu.,aktualizované