#temafinancie18

Podľa bánk je potrebné do osnov zaradiť výučbu finančnej gramotnosti

V marci tohto roka sa uskutočnilo národné kolo Európskeho kvízu o peniazoch, ktorého sa zúčastnilo 108 tried z celého Slovenska a celkovo sa tak zapojilo viac ako 1600 žiakov.

Neziskový a súkromný sektor hrá vo finančnom vzdelávaní dôležitú úlohu

Podpora štátu vo vzdelávaní je nedostačujúca z pohľadu Petra Kalčevského, programového riaditeľa organizácie JA Slovensko, ktorá sa venuje podnikateľskému a finančnému vzdelávaniu mladých.

Seniorov v Žiline vzdelávajú vo finančnej gramotnosti od roku 2013

Prezidentka Asociácie UTV na Slovensku Lucia Hrebeňárová podotkla, že motivácia seniorov vzdelávať sa vo finančnej gramotnosti má dve roviny. Seniori sa často pýtajú, či im to ešte môže pomôcť.

Finančná gramotnosť pomôže školákom predísť problémom v dospelosti

Ako dodal Kalčevský, stretáva sa s názorom, že malé deti tieto vedomosti ešte nemusia mať a riešiť by to mali až dospelí.

Rezort školstva: S finančnou gramotnosťou treba začať už v škôlkach

Základným a stredným školám sa odporúča pri výučbe finančnej gramotnosti klásť zvýšený dôraz na témy týkajúce sa boja proti korupcii a ochrany spotrebiteľa.

NBS vlani vybavila 2364 podaní od spotrebiteľov, problém mali s úvermi

Ľudia sa na NBS obracali aj s podaniami týkajúcimi sa povinného zmluvného poistenia. Vlani bolo takýchto podaní 237, čo predstavovalo 10 % zo všetkých podaní.

Ľudia sa kvôli slabej finančnej gramotnosti dostávajú do problémov

NBS sa pravidelne zaoberá sťažnosťami občanov, ktorí majú problém s finančnými inštitúciami aj práve kvôli nedostatočným znalostiam.

V priemere majú Slováci nedostatok vedomostí o financiách a podnikaní

Na nedostatok vedomostí poukázala Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR, pričom o tom vypovedajú aj výsledky rôznych testovaní.

Zvyšovanie finančnej gramotnosti za jednou z priorít rezortu financií

Od novely zákona o poisťovníctve si Ministerstvo financií SR sľubuje zvýšenie transparentnosti a väčšiu prehľadnosť nákladov spojených s distribúciou finančných produktov.