#temagabcikovo17

Toto predchádzalo uvedeniu Vodného diela Gabčíkovo do prevádzky

Pozrite si výberovú chronológiu udalostí od uvedenia Vodného diela Gabčíkovo do jeho prevádzky.

VD Gabčíkovo znamená potenciál pre cykloturizmus i regionálny rozvoj

Národný cyklokoordinátor upozornil na možnosti, ktoré toto prepojenie prináša v oblasti podpory regionálneho rozvoja i zintenzívnenia cezhraničnej spolupráce krajín, cez ktoré Dunaj preteká.

Analytik BADIDA: Nedostavanie Gabčíkova je stratou pre našu energetiku

Štátny rozpočet pre nedostavaný projekt podľa neho prichádza o milióny ročne.

Vodné dielo sa mohlo dostavať aj po páde komunistického režimu

Politici a historici sa vyjadrili k problematike výstavby vodného diela.

Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros oslavujú štyridsiatku

Počas prevádzkovania diela sa potvrdili jeho kvality tak, ako to predpokladali autori projektu, a nepotvrdila sa žiadna z negatívnych prognóz odporcov vodného diela.