#temahrady16

Hrad Uhrovec objavuje aj pre jeho obnovu čoraz viac turistov

Zvláštnou kategóriou nadšencov objavujúcich hrad sú aj športovci zo Športovo-herného a outdoorového klubu z Bánoviec nad Bebravou, ktorí naň usporadúvajú behy.

Areálom Budatínskeho parku prešlo za jeden mesiac vyše 30.000 turistov

Odkedy je v správe Žilinského kraja, podarilo sa jeho okolie zveľadiť a vďaka investícii takmer 700.000 eur ho pred piatimi rokmi dokázali aj kompletne zrevitalizovať.

Výskum na Pustom hrade priniesol aj nálezy z doby kamennej a bronzovej

Zo stredoveku patrí medzi dôležité nálezy viac ako 110 mincových kotúčikov, ktoré boli pripravené na razbu. Išlo asi o polotovary falšovateľskej dielne z prelomu 13. a 14. storočia.

Hrad Ľupča stále odkrýva zaujímavé nálezy

Železiarne Podbrezová od nadobudnutia hradu v roku 2002 zabezpečujú jeho postupnú renováciu tak, aby mu vrátili lesk a slávu. Mimoriadnym nálezom je fragment portálu, zdobený motívom čiernych sŕdc.

VIDEO: Oprava Haličského zámku priniesla 50 nových pracovných miest

V jeho obnovených priestoroch bol zriadený zámocký hotel Galicia Nueva, viaceré časti objektu sú však prístupné širokej verejnosti.

Na hrad Branč je pohľad z diaľky z roka na rok krajší

Obec znovu v rámci národného projektu na zamestnávanie ľudí bez práce na opravách kultúrnych pamiatok získala prostriedky vo výške 15.000 eur.

Hrad Plaveč postupne obnovujú, začína byť atraktívny aj pre turistov

Opravy budú prebiehať do konca roka, na jeho obnove pracuje v súčasnosti 20 ľudí. Podarilo sa im odkryť tretie podlažie pod juhovýchodnou baštou, o ktorom sa nevedelo.

Projekt s nezamestnanými posunul záchranu hradu Šášov do inej dimenzie

Aj keď bolo pri obnove vytvorených 35 pracovných miest, z toho 12 tento rok, prácu tu reálne našlo oveľa viac ľudí. Dôvodom je podľa predsedu združenia vysoká fluktuácia. No niektorí sa sem vrátili.

VIDEO: Združeniu na záchranu hradu Lietava pomáha aj 19 nezamestnaných

Podľa riaditeľa združenia hrad v tomto stave má už budúcnosť aj pre návštevníkov, ktorí sem chodievajú, pretože v blízkej dobe by sa mali otvoriť prvé expozičné priestory.

VIDEO: Opravený hrad Jasenov je známy legendou o falšovaní mincí

Už pri vstupe k objektu je vidieť, že všetky náletové dreviny a stromy, ktoré boli priamo na ceste, neprekážajú vo výhľade. Hrad je konečne vidieť už aj zďaleka.