#temaparky18

K pozoruhodnostiam NP Malá Fatra patrí aj Kryštálová jaskyňa

Je unikátna svojím výskytom a ojedinelým typom kalcitovej výzdoby.

Návrhom na vyhlásenie národného parku Podunajsko sa zaoberá ŠOP SR

Mali by sem patriť lokality od Horného lesa pri Vysokej pri Morave až po Dunajské luhy a Malý Dunaj.

Rozširovať služby v národnom parku je občas náročné, vraví hotelier

Ranč pod Ostrou skalou začali budovať v roku 1994 a agroturizmus tam funguje už 15 rokov.

Zonácia Slovenského raja je základom pre nový návštevný poriadok

Cieľom ochranárov v novom návštevnom poriadku je skôr nastaviť pravidlá správania sa v národnom parku.

Národný park Slovenský raj patrí k najkrajším v strednej Európe

Veľkým prírodným bohatstvom Slovenského raja je prevažne smrekový les pokrývajúci až 90 percent jeho rozlohy.

Envirorezort nehovorí, či je národných parkov na Slovensku dosť

Do sústavy chránených území NATURA 2000 pribudne po schválení Európskou komisiou 169 lokalít s výmerou takmer 32.000 hektárov.

Národné parky sú najcennejšie prírodné územia Slovenskej republiky

Rozlohou najväčší národný park Slovenska - NAPANT bol vyhlásený vládnym nariadením č. 119/1978 Zb. zo dňa 14. júna 1978.