#temarozpad17

P. THER: Rozpadu Československa chýbala politická legitimita

Slováci uprednostňovali pomalšiu reformu so silnejšími zásahmi štátu, kým Česi preferovali naopak rýchlu liberalizáciu ekonomiky.

Od prijatia ústavného zákona o zániku ČSFR uplynulo 25 rokov

Na základe nového prijatého ústavného zákona 31. decembra 1992 o 24. hodine bez plebiscitu zanikla Česká a Slovenská Federatívna Republika a vznikli dve samostatné republiky.,aktualizované