#temarozpocet17

Výdavky Úradu pre verejné obstarávanie dosiahnu 7,43 milióna eur

Výdavky Úradu pre verejné obstarávanie majú dosiahnuť 7,43 milióna eur.

NKÚ môže zrekonštruovať expozitúry a školiace strediská

Najvyšší kontrolný úrad by mohol pristúpiť v budúcom roku k rekonštrukcii svojich expozitúr v Banskej Bystrici a Košiciach a školiaceho strediska v Bojniciach.

Vláda zvýšila financie na rekonštrukciu Bratislavského hradu

Národná rada SR má mať v budúcom roku k dispozícii viac financií na svoju činnosť a investície.

Rozpočet Kancelárie prezidenta SR zvýšila vláda o polovicu

Ministerstvo financií navrhuje pre prezidentskú kanceláriu limit výdavkov v sume 6,19 milióna eur. Je to nárast o 2,18 milióna eur, teda o 54,5 % v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2016.

Vlani išlo na výskum a vývoj viac peňazí ako v roku 2014

Kým v roku 2014 predstavovali 0,89 % HDP, vlani to bolo 1,19 % HDP. Slovenská republika sa tým priblížila k cieľu dosiahnuť do roku 2020 celkové výdavky na výskum a vývoj vo výške 1,2 % HDP.

Úrad pre dohľad bude na budúci rok hospodáriť s prebytkom

Celkové príjmy úradu vrátane zostatku z minulosti sa rozpočtujú vo výške 43,6 milióna eur, výdavky majú dosiahnuť 18,2 milióna eur.

Transfer od štátu pre Sociálnu poisťovňu má byť 547,6 milióna eur

Štát by mal SP finančne pomáhať čoraz menej. V roku 2018 by mal transfer predstavovať sumu 396,4 milióna eur a v roku 2019 by mal dosiahnuť 253,5 milióna eur.

Vláda odsúhlasila rekonštrukciu veľvyslanectva v Londýne

Podľa rezortu diplomacie je veľvyslanectvo v zlom stavebno-technickom stave. Rekonštrukcia má vrátane získania potrebných povolení trvať tri roky a stáť 6,5 milióna eur.