#temavn18

Večerné bohoslužby na Zelený štvrtok pripomínajú Poslednú večeru

Na Zelený štvrtok večer prestávajú v kostoloch zvoniť zvony ako znak spoluúčasti s utrpením Krista.

Zatvorené obchody ľuďom nevadia, lekárne by mohli dostať výnimku

Na zásoby myslia najmä starší respondenti, so znižujúcim sa vekom klesá aj ochota ľudí pripravovať sa na zatvorené obchody dopredu.

Pred Veľkou nocou ľudia najviac nakupujú v hyper- a supermarketoch

Veľkonočné nákupy sú z hľadiska nákupu potravín prvým silným obdobím v roku, čo sa týka množstva nákupu, ale aj vynaložených prostriedkov na tovar.

Beckov ožije počas veľkonočných sviatkov zábavou, hrami a súťažami

Medzi sprievodnými aktivitami sú pre deti pripravené tvorivé dielne, vymaľovávanie vymaľovačiek, výstava a pletenie kraslíc, deti potešia zvieratká, ktoré k príchodu jari patria.

Toto sú tradičné zvyky počas jednotlivých dní Veľkonočných sviatkov

Veľkonočné sviatky majú predovšetkým kresťanský rozmer, ale do súvislosti s nimi sa dávajú aj iné religiózno-tradičné aktivity, ktoré majú ešte predkresťanský pôvod.

T. Bužeková: Kedysi sa ľudia chodili počas Veľkej noci na hroby najesť

Predkovia verili, že v prelomových momentoch kalendárneho roka, akým je letný a zimný slnovrat, je hranica medzi svetom živých a svetom mŕtvych priestupná.

Kedy bude Veľká noc, závisí od Mesiaca

Ohľadom výpočtov termínu Veľkej noci v minulosti panovali spory. Pôvodne sa odvíjali od židovského kalendára, kresťania ich začali samostatne počítať asi v 3. storočí.