#temavtactvo18

Tetrov hlucháň a tetrov hoľniak sú v M. Fatre ohrozenými druhmi vtákov

Dôvodom je znižujúce sa vhodné životné prostredie, ako sú staré lesy. Tlak lesohospodárskych aktivít práve na takéto vhodné biotopy je obrovský.

Pri chove holubov je dôležitá starostlivosť a čistota, tvrdí holubár

Dobrého chovateľa podľa Jána Mlynára z podtatranskej obce Gánovce reprezentujú zdravé jedince a čistý holubník, čo možno dosiahnuť iba dôkladnou starostlivosťou.

Slanské vrchy sú domovom mnohých druhov vtákov aj tých ohrozených

Táto lokalita bola vyhlásené za chránené vtáčie územie v roku 2010. Je to rozsiahle pohorie na východnom Slovensku, ktoré zaberá rozlohu 60.247 hektárov a dosahuje výšku okolo 1000 metrov nad morom.

Do Kremnických vrchov sa opäť začínajú vracať sokoly sťahovavé

Pod úbytok týchto dravcov v minulosti sa podpísali aj športové aktivity v blízkosti ich hniezdisk.

P. Lipovský: Dážďovníky sú tajomné, celý život strávia vo vzduchu

Ako tvrdí, ešte pred piatimi rokmi boli populácie dážďovníkov v silnom úpadku. Hoci sa v Bratislave tento stav podarilo zastaviť, nevidí ešte dôvod na oslavy.

Chránené vtáčie územie Volovské vrchy je rozlohou najväčšie v SR

Podľa Samuela Pačenovského zo Štátnej ochrany prírody Správy Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy - pracovisko Bratislava je toto územie špecifické 25 ohrozenými vtáčími druhmi.

Strety lietadiel s vtákmi sú bežná záležitosť, snažia sa im predísť

Na tom, aby sa kolíziám s vtáctvom predchádzalo, pracuje biologická ochrana letiska.

Senianske rybníky patria medzi najvýznamnejšie ornitologické lokality

Pre veľa druhov vtákov sú buď jedinou alebo jednou z mála hniezdnych lokalít na Slovensku.

Cesty ohrozených strakošov monitorujú malé geolokátory

Slovenskí odborníci študujú strakoša kolesára na Podpoľaní už 30 rokov.

Aj vrabce majú svetový deň, ich počty klesajú

Vrabce sú považované za indikátory zdravia miest a v širšom zmysle zdravia planéty Zem. Nielen v Indii, ale aj v Európe sa počty vrabcov zmenšujú.