#ÚVO

Zamestnávatelia žiadajú transparentný proces výberu podpredsedu ÚVO

Podnikateľská komunita v spoločnom vyhlásení pripomenula, že už počas minulého roka presadzovala transparentný spôsob voľby predsedu ÚVO či členov Rady ÚVO.

Bratislava zaplatí za komplexnú starostlivosť o zeleň 10 miliónov eur

V rámci tohto verejného obstarávania ÚVO riešil námietky, na základe ktorých nariadili najprv súťaž zrušiť.

Účasť prepojených firiem na súťaži je v pripomienkach k novele zákona

Miroslav Hlivák dodal, že ho teší záujem širokej verejnosti o reformu verejného obstarávania.

NBS ide vo svojom zariadení v Tatrách budovať športový areál

Celkovo by mala NBS za vybudovanie areálu zaplatiť 569.381,79 eura bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

ÚVO a Slovensko.Digital ozrejmili, ako obstarávať IT systémy

Úrad má záujem na tom, aby súťaž bola čo najtransparentnejšia a hodnota, ktorá sa vysúťaží, bola kvalitatívne čo najlepšia a za primeranú cenu.

Úrad pre verejné obstarávanie chce rozširovať medzinárodnú spoluprácu

Prax podľa ÚVO ukazuje, že krajiny V4 čelia podobným výzvam, ako je napríklad správne zadávanie zákaziek cez priame rokovacie konanie.

A. Kiska sa zaujímal o filozofiu vedenia ÚVO

Uviedol to v stredu po rokovaní u hlavy štátu predseda ÚVO Miroslav Hlivák.

ÚVO oceňuje súčinnosť ZMOS-u pri príprave novely o obstarávaní

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) má ambíciu, aby sa ním vláda zaoberala do začiatku letných prázdnin.

Novela zákona o verejnom obstarávaní má priniesť transparentnosť

Zvýšenie transparentnosti má zabezpečiť aj povinné zverejňovanie výnimiek verejnými obstarávateľmi.

Bratislava uzatvorila zmluvu o údržbe zelene priamym rokovaním

Magistrát priame rokovacie konanie zdôvodňuje mimoriadnou udalosťou.