#zákon

Hlivák: ÚVO musí získať takú dôveru, aby bol jeho názor rešpektovaný

Vyššie územné celky môže podľa súčasne platnej legislatívy kontrolovať Úrad pre verejné obstarávanie, Najvyšší kontrolný úrad a audítori.

Americký Senát neschválil návrh zákona o tzv. rojkoch

Tzv. rojkov doposiaľ pred vyhostením chránil program známy pod skratkou DACA.

Parlament rozhodne o návrhu zákona Stop Sorosovi až po voľbách

Premiér V. Orbán, ktorý je radikálnym odporcom prisťahovalectva tvrdí, že organizácie, ktoré podporujú migráciu, uskutočňujú plán amerického miliardára a filantropa maďarského pôvodu Georgea Sorosa.

Medzinárodné organizácie odsúdili maďarský návrh zákona Stop Sorosovi

Amnesty International vyjadrila obavy, že legislatívny balík by umožnil Budapešti pozastaviť činnosť, rozpustiť alebo pokutovať akúkoľvek mimovládnu organizáciu angažujúcu sa v oblasti migrácie.

Maďarská vláda predložila parlamentu návrh zákona Stop Sorosovi

Premiér Viktor Orbán, ktorý je radikálnym odporcom prisťahovalectva tvrdí, že organizácie, ktoré podporujú migráciu, uskutočňujú plán amerického miliardára a filantropa maďarského pôvodu G. Sorosa.

Potravinári: Dodávateľsko-odberateľské vzťahy by mali byť vyvážené

Podľa Agrorezortu, ktoré pripravilo návrh nového zákona o neprimeraných podmienkach budú obchodné vzťahy medzi dodávateľmi a odberateľmi potravín férovejšie a vyváženejšie.

SKCH:Novela zákona o sociálnych službách ohrozuje neverejné zariadenia

Slovenská katolícka charita upozorňuje na nerovnoprávne postavenie všetkých poskytovateľov sociálnych služieb.

SAMO:Vzťahy medzi slovenským obchodom a dodávateľmi nie sú neprimerané

Podľa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ktoré pripravilo návrh nového zákona o neprimeraných podmienkach budú obchodné vzťahy medzi dodávateľmi a odberateľmi potravín férovejšie.

Agrorezort: Vzťahy v obchode s potravinami budú férovejšie

Zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch zefektívňuje proces kontroly a sprísňuje sankcie.

V Poľsku predložili návrh zákona, obmedzuje rituálne porážky zvierat

Návrh zákona zavádza aj obmedzenia na vývoz kóšer mäsa z Poľska, čo sa negatívne prejaví v židovských komunitách v Európe, ale aj v Izraeli, kam sa časť mäsa z Poľska dodáva.