#ZMOS

M.Kaliňák: Obce sa musia spájať a zdieľať, čo je prospešné pre občanov

Samosprávy na Slovensku hľadajú cesty, ako čo najlepšie zhodnotiť svoj ekonomický potenciál.

Premiér: Nová vláda chce so ZMOS-om zachovať dobré vzťahy

Premiér snahy novej vlády deklaroval po rokovaní s predstaviteľmi ZMOS-u.

Samosprávy si neplnia povinnosti voči odkázaným občanom

Na valnom zhromaždení Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb (APSS) v SR to uviedla jej predsedníčka Anna Ghannamová.

Štrbské Pleso: ZMOS zásadne nesúhlasí so zmenami v údržbe chodníkov

Samosprávam vadí, akým spôsobom sa novela schválila, pričom o zmene sa dozvedeli, až keď ju schvaľoval parlament.

V malých dedinách by mohli byť pobočky pôšt na obecných úradoch

Ide o pošty, ktoré prevažne v malých obciach prevádzkuje zmluvný partner pošty a momentálne sa nachádzajú napríklad v potravinách alebo hoteloch.

ZMOS vydal analytickú štúdiu k sociálnym službám

Súčasťou dokumentu sú aj návrhy a odporúčania opatrení vhodné pre ďalšie rozhodovanie všetkých relevantných aktérov v danej oblasti.

ZMOS nesúhlasí s predloženým návrhom nového stavebného zákona

Predsedovia odborných sekcií Rady ZMOS na rokovaní informovali o činnosti odborných sekcií. Hovorilo sa tiež o Športovej akadémii Mateja Tótha.

ZMOS hodnotí potenciál dobrovoľníctva v podmienkach územnej samosprávy

Cieľom je podpora a rozširovanie dobrovoľníctva v mestách a obciach.

Samosprávy kritizujú plán zvyšovania poplatkov za skládkovanie odpadov

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) takýto krok dlhodobo odmieta. Poplatok vníma najmä ako dodatočný daňový odvod štátu od obcí a zaťaženie občanov.

SÝKORA: ZMOS začal už v ére národných výborov,radil všetkým vládam SR

V roku 1994 sa hovorilo o tom, že by starostovia a primátori mohli mať druhú komoru v parlamente, spomínal v diskusii na TABLET.TV predseda ZMOS a starosta Štrby Michal Sýkora.