Mestá a obce pripravujú areály cintorínov na Dušičky

Ide napríklad o odstraňovanie lístia, zabezpečovanie prístupu k úžitkovej vode, rozmiestnenie odpadkových košov a veľkoobjemových kontajnerov pre pozostalých, ktorí upravujú hroby príbuzných.

PUCHALA: So ZMOS rokujeme o servisoch TASR pre obce bezodplatne

Po rokovaní s predsedom ZMOS Michalom Sýkorom to potvrdil generálny riaditeľ TASR Vladimír Puchala. TASR však uvažuje o obojsmernom toku informácií, teda aj smerom od miest a obcí do agentúry.

M. Sýkora: Voľby sú dôležité, samosprávy ich zodpovedne pripravujú

Do 10. októbra musí obec doručiť oznámenie o čase a mieste konania komunálnych volieb do každej domácnosti.

ZMOS: Jesenným upratovaním bojujeme proti čiernym skládkam

Okrem rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov využívajú samosprávy i ďalšie formy jesenného upratovania – organizovanie verejných brigád či podporu takto zameraných aktivít v réžii dobrovoľníkov.

Systém informatizácie začne na celom území fungovať do piatich rokov

Samosprávy postupne upúšťajú od papierovej formy výkonnej moci a prechádzajú k elektronickej.

Mestá a obce sa pripravujú na Eduzber

Eduzber priamo súvisí s financovaním škôl a školských zariadení, keďže súčasný model je nastavený na financovanie na žiaka.

Obecné školy nemajú platiť koncesionárske poplatky

Potvrdzuje to Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktoré o tejto veci rokovalo s Ministerstvom kultúry (MK) SR.

V šiestich krajských mestách budú semináre ZMOS k príprave rozpočtu

Záujemcovia o účasť na seminároch, ktorá je bezplatná, nájdu miesta a termíny konania spolu s možnosťami prihlásenia na webovej stránke ZMOS.

ISU: Vládou schválené zvýšenie platov učiteľov je nepostačujúce

ISU upozorňuje, že zvýšenie miezd podľa programového vyhlásenia vlády by malo zvýšiť ich podiel z 63 % na 67 % príjmu vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov. Priemer OECD je 85 %.

Platy učiteľov by sa od septembra mali zvýšiť o šesť percent

Zvýšenia platov by sa tak mali dočkať aj zamestnanci v materských školách, centrách voľného času, školských kluboch detí či základných umeleckých školách.