#ZMOS

ZMOS vydal analytickú štúdiu k sociálnym službám

Súčasťou dokumentu sú aj návrhy a odporúčania opatrení vhodné pre ďalšie rozhodovanie všetkých relevantných aktérov v danej oblasti.

ZMOS nesúhlasí s predloženým návrhom nového stavebného zákona

Predsedovia odborných sekcií Rady ZMOS na rokovaní informovali o činnosti odborných sekcií. Hovorilo sa tiež o Športovej akadémii Mateja Tótha.

ZMOS hodnotí potenciál dobrovoľníctva v podmienkach územnej samosprávy

Cieľom je podpora a rozširovanie dobrovoľníctva v mestách a obciach.

Samosprávy kritizujú plán zvyšovania poplatkov za skládkovanie odpadov

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) takýto krok dlhodobo odmieta. Poplatok vníma najmä ako dodatočný daňový odvod štátu od obcí a zaťaženie občanov.

SÝKORA: ZMOS začal už v ére národných výborov,radil všetkým vládam SR

V roku 1994 sa hovorilo o tom, že by starostovia a primátori mohli mať druhú komoru v parlamente, spomínal v diskusii na TABLET.TV predseda ZMOS a starosta Štrby Michal Sýkora.

Verejnoprávna TASR sprístupnila spravodajský servis pre obce a mestá

Ide o rozsiahly projekt, ktorý podľa generálneho riaditeľa Vladimíra Puchalu pracuje s niekoľkými tisíckami nových užívateľov.

KISKA: Poučme sa pri komunálnych voľbách trocha zo župných

Prezident zároveň samosprávam poďakoval za ich prácu, obzvlášť preto, lebo práve ony vedia, čo trápi ich obyvateľov.

Analytická štúdia mapuje aktuálnu situáciu v regionálnom školstve

Materiál je koncipovaný do piatich kapitol, ktoré sa prierezovo v rámci historického vývoja, z hľadiska aplikačnej praxe, ale aj s prihliadnutím na finančnú povahu a demografický vývoj.

ZMOS: Väčšina samospráv realizuje zimnú údržbu vo vlastnej réžii

Podľa zistení Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) tak robí 78,6 percenta samospráv.

,aktualizované 

VIDEO: ZMOS chce spolupracovať pri tvorbe tzv. partnerských pôšt

Cieľom je, aby sa zachovali činnosti pôšt v mestách a obciach, kde je s tým dlhoročný problém.

,aktualizované