Trnavský kraj

Trnavské rádio si pripomína rok 1968 fikciou na sociálnych sieťach

V dennom vysielaní sa objavia rozhlasové nahrávky z roku 1968. Rádio v tento deň cieli aj na mladých poslucháčov prostredníctvom sociálnych sietí.

Trnavský kraj reštartuje duálne vzdelávanie

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) má v súvislosti s duálnym vzdelávaním pripravený procesný manuál i projektové smernice pre školy a zamestnávateľov.

V jablonickom kaštieli sa uskutoční premiérový historický festival

Pre deti je prichystaný farmársky dvor s rôznymi zvieratami, jazda na koňoch, skákací hrad či bábkové divadlo.

Kaplnku Najsvätejšej Trojice v Blatnej obnovia z dotácií MK SR

Ide o jednu z deviatich rímskokatolíckych a evanjelických farností v Dunajskostredskom a Galantskom okrese, ktoré získali dotácie na obnovu svojich farností.

Rekonštruujú sa športové ihriská základných škôl v Dunajskej Strede

Modernizované bežecké dráhy budú bezpečnejšie a mäkšia podložka bude šetriť kĺby bežcov. Na školských ihriskách okrem študentov škôl môžu športovať aj občania mesta.

V Dunajskej Strede pribudne nová stredná odborná škola

Zatiaľ sa otvárajú odbory pekár, mäsiar, výroba potravín, podnikanie v remeslách a službách, cukrár – kuchár.

V Žitnoostrovskom múzeu reštaurovali zbierkové predmety

Medzi obnovenými predmetmi je aj katastrálna mapa Dunajskej Stredy z 19. storočia s dobre viditeľným pôdorysom mestečka. Zreštaurované boli aj mediritiny Žitného ostrova zo 16. a 17. storočia.

Kostol sv. Petra a Pavla v Holiciach obnovia z dotácií

Cieľom reštaurátorských prác je zabezpečenie známej a doposiaľ prezentovanej výtvarnej výzdoby, zachovanie historických hodnôt a umožnenie verejnej prezentácie umeleckého diela.

Nepotvrdili výskyt atrazínu na Vodnom diele Gabčíkovo

Situáciu napriek zistenej neprítomnosti rezíduí atrazínu v podzemných vodách podnik Vodohospodárska výstavba naďalej monitoruje.

V obci Cerová sa chcú orientovať viac na turistický ruch

Na to, aby sa stala atraktívnou destináciou pre turistov, má podľa starostu Jána Čerešníka veľmi dobré predpoklady. ,aktualizované 

POZOR KOLÓNY: Od Trnavy do Nitry sú pre prácu cestárov na R1 rady áut

Polícia SR v tejto súvislosti prosí vodičov o trpezlivosť a pozornosť na danom úseku.

Cez víkend budú v Šamoríne a V. Mederi dopravné obmedzenia

V Šamoríne uzavrú časť Gazdovského radu. Kruhové objazdy na Veternej a Parkovej ulici budú neprejazdné. Obmedzenia vyznačia dočasným dopravným značením.

V Cerovej je prvý veterný park na Slovensku

Do majetku obce patrí zrúcanina hradu Korlátko. V posledných rokoch prechádza opravami, o ktoré sa stará skupina nadšencov. Za desať rokov zrekonštruovali kritické miesta a postupne spevňujú hradby.

Na obnovu farností dostali od rezortu kultúry menej, ako žiadali

Farnosti v Šamoríne a Sládkovičove možno zaradiť medzi deväť rímskokatolíckych a evanjelických farností v Dunajskostredskom a Galantskom okrese, ktoré získali dotácie na obnovu farností.

Premiér postúpil zriaďovanie slovenských tried na riešenie rezortu

Rezort školstva vo svojom stanovisku uviedol, že si uvedomuje vážnosť situácie, avšak nemá žiadnym zákonom ustanovenú kompetenciu priamo riešiť problematiku plnenia povinnej školskej dochádzky.

Na Záhorácku stenu slávy v Senici pribudli Ž. Pálffy a P. S. Pius

Pavol Stanislav Pius je básnik. Doteraz vydal viac ako dve desiatky básnických zbierok, viaceré z nich v dvojjazyčných mutáciách.

Trnavský kraj upozorňuje lekárov na dodržiavanie ordinačných hodín

Podľa zákona musia lekári poskytovať všeobecnú ambulantnú starostlivosť najmenej 35 ordinačných hodín týždenne, najmenej dvakrát do týždňa a najmenej do 15.00 h.

Skalické zastupiteľstvo v schválilo počet obvodov a poslancov

Znamená to, že v Skalici zostáva všetko tak, ako to funguje od roku 1989 a v meste bude päť obvodov, v ktorých sa bude voliť 19 poslancov.