< sekcia Zahraničie

Diplomati EÚ sa každý rok snažia dohodnúť na spoločnej pozícii k OSN

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Skutočnosť, že sa to nie vždy podarí, dokazuje pozícia Británie, ktorá v októbri 2011 zablokovala vyše 70 vyhlásení EÚ vo výboroch OSN.

Brusel 2. januára (TASR) - Organizácia Spojených národov a Európska únia sú nadnárodné organizácie, ktoré fungujú na rovnakých základných hodnotách a cieľoch, pre EÚ však vytváranie spoločnej pozície v rámci celosvetovej organizácie znamená nesmierne každoročné diplomatické úsilie.

Každý rok sa uskutoční viac ako 1000 interných koordinačných stretnutí diplomatov EÚ v sídlach OSN, či už v New Yorku, Ženeve alebo vo Viedni. Ich zámerom je vytvoriť spoločnú pozíciu EÚ pre presadzovanie európskych cieľov v celosvetovej politike.

Skutočnosť, že sa to nie vždy podarí, dokazuje pozícia Británie, ktorá v októbri 2011 zablokovala vyše 70 vyhlásení EÚ vo výboroch OSN. Platí však, že od začiatku spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ sa koordinované hlasovania krajín EÚ zvýšil z 86 percent v období 1991-92 na 97 percent v období 1998-99.

Od roku 2007 táto úroveň zostáva takmer nemenná a situácii sa prispôsobili aj nové členské krajiny EÚ po "veľkom rozširovaní" v rokoch 2004 a 2007.

Od roku 1990 sa EÚ darí vystupovať "spoločným hlasom" na všetkých veľkých medzinárodných konferenciách, ktoré sa organizovali v mene OSN. Únia ako jediný "neštátny útvar" sa v plnej miere zúčastňuje na vyše 50 dohodách OSN a zohrala kľúčovú úlohu na úspechu parížskej dohody zameranej na znižovanie negatívnych dopadov klimatických zmien.

Európska únia môže presadzovať svoj vplyv aj v Bezpečnostnej rade OSN (BR OSN), najmä v otázkach, kde dosiahla spoločnú pozíciu všetkých členských krajín.

Zmluva o EÚ (ZEÚ) stanovuje, že tie členské štáty EÚ, ktoré sú zároveň členmi BR OSN, budú ostatné členské krajiny Únie naplno informovať o činnosti tohto orgánu. Francúzsko a Veľká Británia - jediné krajiny EÚ, ktoré majú kreslo v BR OSN a teda aj právo veta - majú pri dodržaní svojej zodpovednosti podľa Charty OSN za úlohu podporovať záujmy EÚ v orgáne, ktorého uznesenia (rezolúcie) sú záväzné.

Táto situácia sa zrejme zmení po brexite, odchode Británie z EÚ, keď už iba Francúzsko bude Úniu naplno zastupovať v BR OSN.

EÚ ako prvý neštátny útvar získala v roku 1974 štatút pozorovateľa pri OSN. Po prijatí Lisabonskej zmluvy má EÚ od roku 2011 posilnené práva v OSN.

Posilnený štatút pozorovateľa znamená, že kým iní pozorovatelia (Liga arabských štátov, Medzinárodný Červený kríž) nemajú právo vystupovať pred zástupcami členských štátov na Valnom zhromaždení OSN (VZ OSN), EÚ toto právo má - od 3. mája 2011.

Ide o právo na vyjadrenie sa v rámci debát medzi zástupcami hlavných skupín a pred jednotlivými štátmi, právo na predkladanie návrhov a dodatkov, právo na odpoveď a právo posielať do obehu rôzne dokumenty.

EÚ však nemá ani hlasovacie právo, ani právo byť členom BR OSN. Únia v rámci snáh o reformu bezpečnostného sektora OSN (reflektujúci stav po druhej svetovej vojne) si vie predstaviť svoje pevné miesto v stálej Bezpečnostnej rade. Podobné ambície má aj Nemecko, rozšírenie BR OSN však naráža na odmietavý postoj jej súčasných členov vrátane Británie, ktorú v najbližších dvoch rokoch čakajú zložité rokovania s EÚ o brexite.

EÚ v OSN zastupujú predseda Európskej rady, vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, predseda Európskej komisie a jednotlivé delegácie EÚ. Pred posilnením svojich práv v OSN bola EÚ zastupovaná predstaviteľom rotujúceho polročného predsedníctva v Rade EÚ.

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.