< sekcia Zahraničie

Dočasné vnútroschengenské kontroly platia do konca apríla

Ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Baumann

Odporúčanie sa týkalo kontrol na hraniciach v Rakúsku, Nemecku, Dánsku, Švédsku a Nórsku, ktoré už v novembri 2016 dostali rovnakú trojmesačnú výnimku pre dočasné hraničné kontroly.

Brusel 3. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) prijala pred rokom, 4. marca 2016, plán s názvom "Späť k Schengenu", ktorého zámerom bolo obnoviť normálne fungovanie schengenského priestoru a zrušiť dočasné kontroly na niektorých vnútorných hraniciach už do konca roka 2016. V januári tohto roka však exekutíva EÚ navrhla predĺžiť vnútroschengenské hraničné kontroly o ďalšie tri mesiace, do konca apríla.

Komisia 25. januára odporučila Rade EÚ, aby umožnila viacerým členským štátom schengenského priestoru predĺžiť "za prísnych podmienok" o ďalšie tri mesiace dočasné kontroly na ich hraniciach, ktoré sú vnútornými hranicami Schengenu. Odporúčanie sa týkalo kontrol na hraniciach v Rakúsku, Nemecku, Dánsku, Švédsku a Nórsku, ktoré už v novembri 2016 dostali rovnakú trojmesačnú výnimku pre dočasné hraničné kontroly.

V októbri 2016 však EK sprísnila podmienky pre zachovanie časovo ohraničených hraničných kontrol, keď stanovila, že dotknuté členské štáty musia každý mesiac predkladať podrobné správy o výsledkoch kontrol. Nevyhnutnosť, frekvencia, miesto a trvanie kontrol sa musia každý týždeň preskúmavať a kontroly na hraniciach upravovať v závislosti od miery ohrozenia a vo vhodných prípadoch postupne zrušiť.

Komisia v januári uviedla, že aj napriek postupnej stabilizácii situácie spojenou s nelegálnou migráciou a prijímaniu opatrení pre lepšie riadenie vonkajších hraníc a väčšiu ochranu schengenského priestoru, neboli splnené všetky podmienky plánu "Späť k Schengenu".

"Komisia je aj naďalej plne odhodlaná spolupracovať s členskými štátmi pri postupnom odstraňovaní dočasných kontrol na vnútorných hraniciach a čo najrýchlejšom návrate k normálnemu fungovaniu schengenského priestoru bez kontrol na vnútorných hraniciach," uviedol v tejto súvislosti eurokomisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopulos.

Nová európska pohraničná a pobrežná stráž, ktorá bola vytvorená 6. októbra 2016, pomáha EÚ so zabezpečovaním jej vonkajších hraníc, s ich lepším riadením a so znižovaním nelegálnej migrácie. Vďaka zriadeniu tzv. "hotspotov" sú už takmer všetci migranti, ktorí prišli do Grécka a Talianska, zaregistrovaní a boli im odobraté odtlačky prstov.

Komisia však začiatkom roka priznala, že aj napriek významným zlepšeniam riadenia vonkajších hraníc si niektoré opatrenia uvedené v pláne „Späť k Schengenu“ vyžadujú dlhší čas, aby mohli byť plne realizované a priniesli očakávané výsledky. Od februára 2017 napríklad európska pohraničná a pobrežná stráž už pomáha Grécku na jeho severnej vonkajšej hranici.

Práve situácia v Grécku - v rokoch 2015 a 2016 - bola dôvodom zavádzania vnútroschengenských hraničných kontrol. Závažné nedostatky, ktorých sa Grécko dopúšťalo pri riadení vonkajších hraníc EÚ, v kombinácii s veľkým počtom neregistrovaných migrantov a žiadateľov o azyl v Grécku, ktorí sa túžili presunúť do iných členských štátov Únie, vytvorili výnimočné okolnosti predstavujúce závažné ohrozenie vnútornej bezpečnosti aj celkového fungovania schengenského priestoru.

Tieto výnimočné okolnosti viedli k uplatneniu ochranného postupu podľa článku 29 Kódexu schengenských hraníc, ktoré povoľuje zachovať počas šiestich mesiacov dočasné primerané kontroly na vnútorných schengenských hraniciach.

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.