< sekcia SEKCIA: Zdravie

Predbežné výsledky onkoskríningu šokovali

Foto: Union zdravotná poisťovňa

Pozitívny nález mal takmer každý tretí poistenec Union zdravotnej poisťovne.Bratislava 21. augusta (OTS) - Od mája 2017, kedy Union ako jediná zdravotná poisťovňa spustila skríningový program založený na adresnom pozývaní na preventívne prehliadky, bolo oslovených takmer 16 000 poistencov, ktorí prevenciu dlhodobo zanedbávajú. V listoch si poistenci vo veku od 45 rokov, ktorí v uplynulých piatich rokoch neabsolvovali preventívnu prehliadku, našli pozvánku k všeobecnému lekárovi, ktorý vykoná test na okultné krvácanie v stolici, na preventívnu prehliadku ku gynekológovi, ktorý odoberie ster z krčka maternice na cytologické vyšetrenie, na mamografické vyšetrenie prsníkov s uvedením adresy vybraného kvalitného mamografického pracoviska a na preventívnu prehliadku k urológovi. To všetko ku konkrétnym lekárom a najbližšie k miestu trvalého bydliska poistenca.

„Na preventívne prehliadky a vyšetrenia, ktoré dokážu odhaliť vybrané onkologické ochorenia vo včasnom štádiu, prišlo približne 10% z tých, ktorých sme pozvali. Doslova šokujúce však je, že až takmer pri 30% z našich poistencov boli na týchto preventívnych prehliadkach odhalené nádorové alebo zápalové zmeny rôzneho typu a rozsahu,“ povedala členka predstavenstva Union zdravotnej poisťovne, Elena Májeková. Ako doplnila, výsledky dokazujú, že v niektorých prípadoch si vďaka tomu zachránili život.

„Najvyšší počet pozitívnych nálezov sme zaznamenali pri vyšetrení skrytého krvácania v stolici, ktoré sa vykonáva pri preventívnej prehliadke u všeobecného lekára – takmer 40%. Tento pomerne vysoký počet pozitívnych výsledkov OK testu potvrdzuje vysokú incidenciu rakoviny hrubého čreva a konečníka v slovenskej populácii,“ uviedla Miroslava Jurčáková, kooridnátorka skríningového programu Union zdravotnej poisťovne. Keďže pozitívny OK test ešte jednoznačne neznamená, že ide o rakovinu hrubého čreva a konečníka, všetci poistenci, ktorí mali takýto výsledok testu, v krátkom čase absolvovali kolonoskopické vyšetrenie, ktorého senzitivita je pri diagnostike tohto ochorenia až 95%. Toto vyšetrenie pomôže včas odhaliť prípadné chorobné zmeny na konečníku, hrubom čreve a aj koncovej časti tenkého čreva.

Vďaka účasti na preventívnej prehliadke u gynekológa a cytologickému vyšetreniu steru z krčka maternice, ktorý gynekológ pacientke odoberie, boli u viacerých žien zistené rôzne zmeny na krčku. Rakovina krčka maternice je pomerne ľahko odhaliteľná už v ranných štádiách. „Ak sa zachytia zmeny včas, je ochorenie dobre liečiteľné. Predrakovinové zmeny na krčku maternice nespôsobujú bolesť a väčšinou sa neobjavujú ani žiadne iné prejavy. Odhalené sú až pri cytologickom vyšetrení steru z krčka maternice. Preto je mimoriadne dôležitá pravidelná účať na preventívnej gynekologickej prehliadke v ročnom intervale,“ doplnila Miroslava Jurčáková. U pacientok s pokročilým ochorením, respektíve s prítomnými metastázami, je prognóza ochorenia výrazne horšia.

U poisteniek, ktoré na základe nášho pozvania absolvovali mamografické vyšetrenie, sa v troch prípadoch zistilo nádorové ochorenie, našťastie vo včasnom štádiu. Vďaka tomu boli v krátkom čase dodiagnostikované a adekvátne liečené.

Počet poistencov, ktorí absolvovali preventívnu urologickú prehliadku na základe pozvania, bol pomerne rovnomerne rozložený vo všetkých okresoch Slovenskej republiky. Vyšetrenia u urológa odhalili väčšinou zápalové zmeny prostaty.

„Doterajšie výsledky nášho skríningového programu potvrdili mimoriadny význam adresného pozývania našich poistencov na preventívne prehliadky a skríningové vyšetrenia. Pozvánky na preventívne prehliadky, ktoré sme adresovali našim poistencom, stále platia a môžu ich využiť. Veríme, že sa nám podarí ešte zvýšiť účasť poistencov na prevencii,“ doplnila Elena Májeková.
Rastúci počet onkologických ochorení na Slovensku zvyšuje aj náklady na liečbu pacientov s touto diagnózou. V minulom roku uhradila Union zdravotná poisťovňa za liečbu onkologických pacientov viac ako 20 miliónov eur, čo v porovnaní s rokom 2011 predstavuje nárast až o 7 miliónov eur. Okrem toho, liečba včas zachyteného ochorenia je pre pacienta menej náročná z hľadiska financií a tiež z hľadiska kvality jeho života.

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.