< sekcia SEKCIA: Zdravie

Tretí december upozorňuje na integráciu zdravotne postihnutých

Ilustračná snímka. Foto: TASR Adriana Antošková

Jedným z cieľov tohto dňa je zvyšovať povedomie o výhodách, ktoré môže spoločnosť získať začlenením zdravotne postihnutých ľudí do každej oblasti života.

Ženeva/Brusel 3. decembra (TASR) - Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím, pripadajúci na 3. decembra, si pripomínajú nielen postihnutí ľudia od roku 1992. Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) 13. decembra 2006 schválilo Dohovor OSN o právach osôb s postihnutím.

Jedným z cieľov tohto dňa je zvyšovať povedomie o výhodách, ktoré môže spoločnosť získať začlenením zdravotne postihnutých ľudí do každej oblasti života - politického, spoločenského, ekonomického i kultúrneho.

Zdravá populácia sa má pri príležitosti tohto dňa usilovať pochopiť problémy, ktorým sú vystavení postihnutí. Zdraví ľudia sa v ten deň majú zamyslieť, aké pozitíva môže priniesť integrácia postihnutých do všetkých oblastí života.

Významným sa stal rok 2008, lebo 3. mája vstúpil do platnosti Dohovor OSN o právach osôb s postihnutím, ktorý legislatívne zaväzuje členské štáty, aby podporovali a chránili práva postihnutých.

Dohovor OSN o právach osôb s postihnutím prijalo VZ OSN 13. decembra 2006. Vtedajší slovenský prezident Ivan Gašparovič podpísal dohovor 26. septembra 2007.

Začiatkom novej etapy na ceste k plnému uplatňovaniu ľudských práv a slobôd osôb so zdravotným postihnutím na Slovensku sa stal 25. jún 2010. V ten deň pre Slovensko nadobudol účinnosť Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím a jeho Opčný protokol, oba schválené VZ OSN 13. decembra 2006.

Medzinárodný deň hendikepovaných, ktorý niektoré zdroje označujú aj ako Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím, vyhlásilo VZ OSN 3. decembra 1992 na záver Desaťročia OSN pre hendikepované osoby (1983-92). Počas tohto obdobia sa uskutočňovali akcie a prijímali opatrenia s cieľom upozorniť zdravú verejnosť na situáciu postihnutých a na spôsoby, ako zlepšiť ich život.

VZ OSN vyzvalo členské štáty OSN, aby si pripomínali 3. december a počas neho posilňovali názor na integráciu postihnutých do spoločnosti.

V Európskej únii sa problematikou postihnutých zaoberá mimovládna organizácia Európske fórum zdravotného postihnutia (EDF). Táto medzinárodná nezisková organizácia vznikla v roku 1996 na základe aktivity organizácií zdravotne postihnutých osôb. EDF predstavuje platformu, ktorá obhajuje práva 80 miliónov ľudí so zdravotným postihnutím na úrovni EÚ.

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike ako člen EDF sa s ostatnými členmi EDF usiluje o lepšie podmienky pre ľudí so zdravotným postihnutím na tejto úrovni.

Stratégia EÚ pre oblasť zdravotného postihnutia 2010-2020 je zameraná na zlepšenie postavenia ľudí so zdravotným postihnutím, aby mohli využívať svoje práva na rovnakom základe ako ostatní občania, ako aj na odstránenie prekážok v každodennom živote.