< sekcia

Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ finalizuje projekt LEONARDO

Logo PEVŠ Foto: PEVŠ

Cieľom medzinárodného projektu LEONARDO je rozšírenie vzdelávacích systémov vo výrobných organizáciách. FEP PEVŠ vystupuje v pozícii odborného overovateľa projektu financovaného zo zdrojov EÚ

Bratislava 25. júla (TASR) - Fakulta ekonómie a podnikania (FEP) Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ) úspešne participuje na medzinárodnom projekte LEONARDO, ktorého cieľom je rozšírenie vzdelávacích systémov vo výrobných organizáciách.
FEP PEVŠ vystupuje v pozícii odborného overovateľa projektu financovaného zo zdrojov EÚ. Koordinačným pracoviskom projektu je profesionálna organizácia Engineers Ireland s bohatými skúsenosťami v budovaní a hodnotení vzdelávacích modelov vo výrobných podnikoch. Jej certifikáty patria v Európe v oblasti technického vzdelávania a odbornej prípravy k vysoko rešpektovaným. Na projekte participujú aj profesionálne a odborné pracoviská zo Slovinska, Rumunska a Portugalska. Na slovenskej strane sa projekt dlhodobo overoval v spolupráci s firmou MATADOR GROUP, a.s. Podľa záverečného hodnotenia medzinárodného odborného panelu bol model rozvoja a starostlivosti o ľudské zdroje tejto firmy ohodnotený ako mimoriadne kvalitný, vysoko aktuálny a komplexný.
Na základe tohto hodnotenia priznala írska profesionálna organizácia Engineers Ireland firme MATADOR GROUP, a.s. certifikát kvality, ktorý oficiálne odovzdajú v najbližšom čase. „Prínos Fakulty ekonómie a podnikania bol vo všetkých častiach projektu – od výberu výrobného podniku, v podmienkach ktorého sa projekt overoval, až po úspešné finálne medzinárodné hodnotenie a akreditáciu pilotného podniku.
Účasť FEP na projekte umožnila zainteresovaným pracovníkom podrobne sa zoznámiť s prvovýrobným prostredím, spoznať v detailoch ich výrobné, marketingové a hlavne personálne problémy a ciele. Získali sme podnety, ktoré chceme v čo najširšej miere premietnuť do našich vzdelávacích a výskumných projektov a programov,“ zhodnotil prof. Ladislav Kabát z Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ.Prizvanie Fakulty ekonómie a podnikania do tejto medzinárodnej spolupráce je dôkazom uznania, ktorú si fakulta svojimi výsledkami v medzinárodnom prostredí dlhodobo udržuje a upevňuje. Riešiteľmi projektu boli prof. L. Kabát a doc. P. Molnár.
TASR informovala Katarína Hodorová z PEVŠi

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.