< sekcia

FEP PEVŠ a Matador úspešne zavŕšili spoločný projekt

Logo PEVŠ Foto: PEVŠ

Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislave v spolupráci so spoločnosťou Matador, a.s. úspešne zavŕšila projekt certifikácie kvality vzdelávacích programov vo firmeBratislava 28. septembra (TASR) - Fakulta ekonómie a podnikania (FEP)Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ) v Bratislave v spolupráci so spoločnosťou Matador, a.s. riešila počas dvoch rokov výskumný i aplikačne orientovaný projekt, ktorého cieľom bolo mapovať situáciu v priestore podnikateľských subjektov, osobitne ich programy dlhodobého odborného vzdelávania vlastných inžiniersko-technických pracovníkov. Celý projekt bol organizačne zabezpečovaný prestížnou írskou profesionálnou organizáciou Engineers Ireland, ktorá má oprávnenie udeľovať certifikát vzdelávacích programov v prostredí Európskej únie.
Na pilotnom projekte participovali riešiteľské kolektívy z Írska, Portugalska, Slovinska, Rumunska a Slovenska. V každej z uvedených krajín sa v rámci riešenia projektu, za účasti medzinárodného konzultačného a audítorského tímu, vykonala hĺbková analýza a hodnotenie vzdelávacích programov vo vybranom výrobnom podniku s vyšším zastúpením inžinierskych a technicky orientovaných pracovníkov.

Partnerom Fakulty ekonómie a podnikania v tomto projekte za slovenskú stranu bol podnik Matador, a.s.

Za plnej podpory zo strany vedenia podniku pracovníci jeho oddelení pre rozvoj ľudských zdrojov pod vedením Ing. Jaroslava Zigu spracovali sumárne výsledky svojej činnosti a medzinárodnému tímu hodnotiteľov prezentovali vlastné programy dlhodobej starostlivosti o inžinierskych a technických pracovníkov. Bola konštatovaná mimoriadne vysoká úroveň a systematická starostlivosť o vzdelávanie vlastných odborných pracovníkov. Po pripomienkovom konaní boli niektoré programy doplnené a upravené tak, aby odpovedali certifikačným kritériám írskej organizácie Engineers Ireland.

Diplom o udelení certifikátu odovzdali zástupcovia slovenského riešiteľského kolektívu

Záverečné hodnotenie predložených dokumentov potvrdilo, že podnik Matador, a.s. v plnom rozsahu spĺňa všetky kritéria pre udelenie certifikátu potvrdzujúceho európsku kvalitu jeho dlhodobých vzdelávacích programov. Diplom o udelení certifikátu odovzdali zástupcovia slovenského riešiteľského kolektívu – prof. Ladislav Kabát a doc. Pavol Molnár vedúcim pracovníkom Matador Group, ktorí uvedené formy vzdelávania budujú a zaisťujú.
Projekt bol v plnom rozsahu financovaný zo strany Európskej únie. Jeho výstupy budú zužitkované pri výučbe viacerých predmetov, orientovaných na oblasť ľudských zdrojov a vytvárajú aj dobré podmienky pre ďalšie rozširovanie medzinárodnej spolupráce fakulty i školy v oblasti aplikovaného výskumu.

TASR informovala Katarína Hodorová z PEVŠ.

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.