Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 3. marec 2024Meniny má Bohumil, Bohumila
< sekcia 30. výročie osamostatnenia SR

J. Smolinský: Úlohu dobrovoľných hasičov ovplyvňujú aj zlyhania štátu

Na archívnej snímke prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany (DPO) SR Jozef Smolinský. Foto: TASR- Jaroslav Novák

V platnej legislatíve chýba prezidentovi DPO SR riešenie pracovnoprávnych a sociálnych otázok činnosti člena hasičskej jednotky.

Bratislava 14. januára (TASR) – Úlohu dobrovoľných hasičov ovplyvňujú aj zlyhania štátu pri riešení mimoriadnych a nežiaducich udalostí, myslí si prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany (DPO) SR Jozef Smolinský. Poukázal na nasadenie členov dobrovoľných hasičských zborov pri zabezpečení opatrení v rámci boja proti pandémii či riešenia utečeneckej krízy v súvislosti s vojnou na Ukrajine.

"Členovia DPO SR a členovia hasičských jednotiek nie sú školení, na rozdiel od ľudí vo výkone štátnej služby, na činnosť pri takýchto udalostiach. Môže ísť len o krátkodobú činnosť, ktorá by nemala byť riešená cez čerpanie dovolenky, ktorá je určená na niečo iné, alebo zdravotné ohrozenie, poprípade ohrozenia života, bez krytia štátom a patričnými právnymi predpismi," skonštatoval pre TASR. Upozornil, že takéto nasadenie predstavuje znefunkčnenie celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov, ktoré sú predurčené na likvidáciu požiarov a iných nežiaducich udalostí, napríklad povodní či veterných kalamít.

V platnej legislatíve chýba prezidentovi DPO SR riešenie pracovnoprávnych a sociálnych otázok činnosti člena hasičskej jednotky. Upozorňuje na absenciu definície verejného záujmu pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov, ale aj povinnosti obce zabezpečiť poistenie člena hasičskej jednotky voči škode spôsobenej pri výkone činnosti hasiča.

"Obec nie je povinná havarijne poistiť svoje hasičské vozidlo, čím vzniká riziko priamych dôsledkov na hasiča, ktorý je vodičom takejto techniky, nielen voči škode, ktorú z nedbalosti spôsobil, ale aj voči zraneným členom hasičskej jednotky, ktorí boli členmi posádky. Z tohto dôvodu existenčne ohrozuje nielen seba, ale v prípade vymáhania vzniknutej škody aj svoju rodinu. Podobne je to aj v prípade vzniku úrazu a prípadnej práceneschopnosti, ktorá má priamu súvislosť s výkonom činnosti hasiča," vysvetlil pre TASR.

Prezident DPO SR predpokladá čiastočný pokles počtu akcieschopných dobrovoľných hasičských jednotiek a tým aj počtu výjazdov, súvisí to s vyľudňovaním vidieka. "Väčšina jednotiek, z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti ich členov, bude môcť vykonávať výjazdy len v obmedzenej dobe. Už v súčasnej dobe je túto skutočnosť badať pri obciach s počtom pod 1000 obyvateľov," podotkol prezident DPO SR.

Ešte výraznejšie zníženie počtu hasičských jednotiek očakáva tam, kde stratí funkčnosť dobrovoľný hasičský zbor ako zložka DPO SR, lebo sa prestane systematicky vychovávať obyvateľstvo k ochrane pred požiarmi, ale aj k prípadnému výkonu svojich členov pre službu v dobrovoľnom hasičskom zbore obce alebo mesta s prípadným výberom pre potreby Hasičského a záchranného zboru.