Quantcast
< sekcia 30. výročie osamostatnenia SR

Rezort bude s Maďarskom ďalej riešiť rozsudok o vodnom diele Gabčíkovo

Ilustračná fotka. Foto: TASR - Marko Erd

Slovensko dokončilo projekt bez Maďarska, ktoré protestovalo proti prehradeniu Dunaja.

Bratislava 27. októbra (TASR) - Envirorezort bude pokračovať v rokovaniach s Maďarskom o vykonaní rozsudku Medzinárodného súdneho dvora z roku 1997 v súvislosti so sústavou vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros. Bude presadzovať, aby sa dosiahli ciele pôvodnej zmluvy o výstavbe a prevádzke vodného diela z roku 1977. Pre TASR to uviedlo tlačové oddelenie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR v súvislosti s 30. výročím prehradenia prirodzeného koryta Dunaja.

"Zmeny vlád v oboch krajinách spôsobili na určité obdobia dočasné zníženie intenzity a prerušenie kontaktov a spolupráce," poukázalo ministerstvo. Výmena informácií, napríklad z monitorovania prírodného prostredia a kvality vody medzi vodohospodárskymi inštitúciami, však pokračovala.

MŽP tvrdí, že postupne dochádza k obnoveniu vzťahov na oficiálnej úrovni. "V blízkej budúcnosti sa plánuje výmena národných a príprava spoločných monitorovacích dokumentov vrátane stretnutia splnomocnencov vlád SR a Maďarska a nimi zriadených pracovných skupín," priblížilo.

Splnomocnenci oboch krajín majú podľa envirorezortu mandát pokračovať vo vykonávaní rozsudku a dohody o niektorých dočasných technických opatreniach a prietokoch do Dunaja a Mošonského ramena Dunaja.

Medzištátnu zmluvu o výstavbe a prevádzke Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros podpísali predsedovia vlád Československej socialistickej republiky a Maďarskej ľudovej republiky v Budapešti v roku 1977. Maďarsko v roku 1989 od projektu odstúpilo, vtedy už bola väčšina prác na slovenskej strane ukončená.

Slovensko dokončilo projekt bez Maďarska, ktoré protestovalo proti prehradeniu Dunaja, ako aj sprevádzkovaniu vodnej elektrárne. Spor sa dostal pred Medzinárodný súdny dvor v Haagu. Ten v rozsudku z roku 1997 potvrdil platnosť pôvodnej zmluvy a vyhlásil za oprávnené vybudovanie náhradného riešenia - variantu C.

V pondelok (24. 10.) uplynulo 30 rokov od prehradenia prirodzeného koryta Dunaja, čím sa do prevádzky spustil prvý z ôsmich hydroagregátov vodnej elektrárne. Všetkých osem turbín vodnej elektrárne slávnostne spustili do trvalej prevádzky 17. mája 1996.