Quantcast

30. výročie osamostatnenia SR

Ústavný súd si pripomína výročie ústavy vedeckou konferenciou

Konferencia nesie názov "Ústava Slovenskej republiky ako normatívny základ demokratického a právneho štátu (30. rokov Ústavy Slovenskej republiky) – XI. ústavné dni".

Matičiari v Nitre si pripomenuli vznik ústavy špeciálnym koncertom

Spevácky zbor slovenských učiteľov oslávil v minulom roku svoju storočnicu. Pôsobili v ňom až dodnes stovky učiteľov, študentov aj nepedagogických zamestnancov školstva z celého Slovenska.

V. Bajan: Rezignovalo sa na odbornosť, kompetentnosť a zodpovednosť

Chýba medziľudský rešpekt a v prejave a reči sa udomácnilo hulvátstvo, povedal Bajan.

Maďarič: V oblasti srdcovo-cievnych chorôb sme sa napojili na svet

Za dôležitú výzvu slovenského zdravotníctva aj spoločnosti Maďarič pokladá prinavrátenie vážnosti a rešpektu lekárskemu stavu na Slovensku a zároveň zvýšenie úcty k obetavému sesterskému stavu.

Minister vnútra SR otvoril výstavu o pôvode a vývoji štátneho znaku

Výstava prináša viac ako 800 vzácnych, na Slovensku po prvý raz vystavovaných obrazových a textových exponátov.,aktualizované 

V. Bajan: K zmenám Ústavy SR treba pristupovať opatrne, nie účelovo

Treba k nim však pristupovať veľmi opatrne, nie účelovo.

V provincii Ontário si vo štvrtok pripomenuli 30. výročie Ústavy SR

Vôbec prvýkrát v histórii zaviala slovenská vlajka v Toronte pred parlamentom provincie Ontário.

Ministri si pripomínajú výročie prijatia ústavy

Minister obrany pripomenul, že ústava predstavuje najvyšší právny predpis zaručujúci obyvateľom Slovenska základné práva a slobody, ako aj garanciu demokracie.,aktualizované 

Mimoparlamentné strany reagujú na 30. výročie prijatia ústavy

Podľa Majerského ústava ako najvyšší zákon štátu presahuje volebné obdobia a politické generácie.,aktualizované 

M. Hlivák: Pre právny štát sú dôležité nezávislé kontrolné orgány

Predseda ÚVO verí, že vláda a neskôr aj poslanci Národnej rady SR vyberú kandidáta, ktorý bude zárukou toho, že úrad bude môcť pokračovať vo svojej odbornej a nezávislej činnosti.

Fico v prejave apeloval na prezidentku v súvislosti s referendom

Nepotrebujem takéto odkazy alebo povzbudenia Roberta Fica. Viem, ako mám konať. Tak ako doposiaľ, konám a budem konať v súlade s ústavou, reagovala prezidentka. ,aktualizované 

Malová:Ak má byť ústava hodnotou pre občanov,musia si ju ctiť politici

V súvislosti s prípravou ústavy pripomenula, že už pred rozdelením Česko-Slovenska existovalo sedem návrhov a spoločný bol predložený na verejnú diskusiu pred koncom roka 1991.

M. Žilinka: K zmenám ústavy treba pristupovať veľmi zodpovedne

Ako Žilinka uviedol, ústava je základný zákon štátu s najvyššou právnou silou vyjadrujúci základné spoločenské hodnoty, na ktorých je postavená SR.

B. Kollár odovzdal šiestim laureátom štátnu cenu J. M. Hurbana

Dvaja laureáti dostali cenu in memoriam. Je medzi nimi aj kardinál Jozef Tomko.

Premiér: Schválenie ústavy bolo prejavom svojbytnosti národa

Heger vyzdvihol úlohu ústavy v obrane demokracie a slobody, pretože je jednak súborom hodnôt, o ktoré opierame svoju štátnosť a tiež súborom pravidiel, ktorými sa riadime.

ZÁZNAM: Slávnostné zasadnutie NR SR

Sledujte záznam.,aktualizované 

Prezidentka: Ústava naliehavo potrebuje zmenu prístupu

Za ľahkovážne označila hlava štátu ignorovať signály možných rozporov legislatívy s ústavou a stavať ich do protikladu so záujmom verejnosti.

B. Kollár: Ústava by si zaslúžila viac úcty, jej text treba skúmať

Prijatie Ústavy SR bolo podľa Kollára jedným z krokov na ceste k pokojnému a organizovanému rozdeleniu federácie.

Via Iuris: Politici chceli meniť Ústavu SR 174-krát

Zmeny na posilnenie ústavy by podľa Via Iuris mohli okrem iného spočívať vo vylúčení používania skráteného legislatívneho konania.

Začala sa schôdza pri príležitosti 30. výročia prijatia ústavy

Cenu Jozefa Miloslava Hurbana dostanú šiesti laureáti, z toho dvaja in memoriam.

Za výzvu pri zmene Ústavy SR pokladá Svák čo najmenšie zásahy do textu

Najväčšou výzvou pre všetkých ústavných činiteľov je nestrácať zo zreteľa ústavný imperatív, podľa ktorého sú ľudia slobodní a rovní v dôstojnosti i právach, uviedol Vincent Bujňák.

Začal sa Deň otvorených dverí NRSR, účastníkov privítal Boris Kollár

Slovenské národné múzeum (SNM) zadarmo sprístupnilo svoje výstavné priestory na Bratislavskom hrade.

M. Kolíková: K ústave treba pristupovať s najväčšou vážnosťou

Kolíková hovorí, že si možno klásť otázky, či ústava dostatočne odráža nové spoločenské výzvy a realitu.

Z. Kusá: Úpravy právomocí orgánov verejnej moci sú mimo záujmu ľudí

Jednou z tém, ktorá je podľa sociologičky chronicky mimo záujmu spoločnosti, je napríklad právo na bývanie.

I. Fiačan: Slovenská ústava obstála, prijatie novej nie je reálne

Záleží vždy na politickej kultúre a vyspelosti jednotlivých aktérov, ako budeme ústavu vnímať a samozrejme aj aplikovať, uviedol Fiačan.

Štátne symboly Slovenskej republiky

Dvojitý kríž na trojvrší sa z územného symbolu stal znakom národa žijúceho na Slovensku počas revolúcie v roku 1848.

Zoznam predsedov Ústavného súdu SR od jeho zriadenia v roku 1993

ÚS SR so sídlom v Košiciach je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti.

Pred 30 rokmi Slovenská národná rada schválila Ústavu SR

Už začiatkom augusta 1992 začal slovenský zákonodarný zbor rokovať o návrhu novej slovenskej ústavy.

Chronológia novelizácií Ústavy SR od jej prijatia pred 30 rokmi

V súvislosti s 30. výročím prijatia Ústavy SR prináša TASR chronológiu schválených zmien v ústave.

P. Csáky by uvítal novú slovenskú ústavu, ale nevidí to reálne

Slovenská ústava prešla za 30 rokov desiatkami úprav.

Fiačan: Slovenská ústava je vyvážená, silnou stránkou je ochrana práv

Silnú stránku ústavy vidí predseda ÚS v ochrane základných práv a slobôd, takisto oceňuje tzv. euronovelu z roku 2001 a jej pripravenosť na európsku integráciu.

Ústava30:Orosz nevidí za posledné desaťročie zásadnejšiu novelu ústavy

Výnimkou môže byť justičná novela z roku 2020.

Z. Kusá: Ústava sama je východiskom

Pálčivou otázkou je podľa jej slov aj proporčnosť niektorých ústavných práv, ako je napríklad ochrana ľudskej dôstojnosti a sloboda prejavu a tiež jej politické riešenia.

Ústavný súd: Ústava sa stala základom tvorby právneho poriadku SR

K týmto princípom a hodnotám je potrebné podľa ÚS viesť najmä mladú generáciu.

RTVS si pripomenie 30. výročie Ústavy SR tematickým vysielaním

Pripravené budú priame prenosy, rozhlasové i televízne diskusné relácie, rozhovory či filmy.

Výročie prijatia Ústavy SR si pripomenú aj na slávnostnej schôdzi NRSR

Na slávnostnej schôdzi majú vystúpiť s príhovormi prezidentka Zuzana Čaputová, predseda NRSR Boris Kollár, ako aj premiér Eduard Heger.

Z. Kusá: Ústava môže nadraďovať určité princípy nad iné

Samotná ústava však môže nadraďovať určité princípy nad iné, čo môže vyvolávať nespokojnosť.

I. Gašparovič: Slovenská ústava je dobrá, moderná a demokratická

Pripomenul, že prijatiu ústavy predchádzala Deklarácia o zvrchovanosti SR.

PETER WEISS: Pri zrode dnešnej demokratickej štátnosti bolo SNP

Weiss bol pred 30 rokmi jedným z predkladateľov návrhu zákona, ktorým sa 29. august stal štátnym sviatkom.