Výpis článkov

M. Šustrová: Ľudia s Downovým syndrómom sú láskaví, ale aj tvrdohlaví

Mária Šustrová sa takmer 40 rokov zaoberá problematikou Downovho syndrómu. V roku 1993 iniciovala založenie Spoločnosti Downovho syndrómu a o rok neskôr vzniklo Centrum pre Downov syndróm.