< sekcia Banskobystrický kraj

Banskobystričania sa sťažovali na hluk, stavebník ho musí premerať

Ilustračné foto Foto: TASR/Tomáš Halász

Stavebník musí do siedmich dní predložiť na stavebný úrad protokol o meraní hluku.

Banská Bystrica 13. septembra (TASR) – Nikto nesmie pri výstavbe nadmerne obťažovať svoje okolie hlukom, prašnosťou alebo nadmernými vibráciami. To sa však v týchto dňoch deje na banskobystrickom sídlisku Fončorda. Sťažnosti obyvateľov okolitých panelákov a pedagógov i žiakov blízkej školy donútili magistrát konať.

Spoločnosť, ktorá realizuje stavbu Obytný súbor Moskovská ulica, mesto vyzvalo, aby dala vykonať meranie hluku zapríčineného stavebnými prácami. Do siedmich dní musí predložiť na stavebný úrad protokol o meraní hluku vykonaný odborne spôsobilou osobou. Zároveň musí okamžite po doručení výzvy vykonať opatrenia na maximálnu elimináciu hlukovej záťaže na okolie stavby.

"Musíme urobiť všetko, čo je v našich možnostiach, aby sme chránili našich obyvateľov a ich záujmy. Podpísal som preto výzvu stavebníkovi, na základe ktorej je povinný predložiť protokol o meraní hluku, ktorý vzniká pri zakladaní stavby. Pokiaľ bude úroveň zvýšená, čo predpokladáme, mesto okamžite zasiahne,"
reagoval prednosta Mestského úradu v Banskej Bystrici Miroslav Rybár.

Podľa neho stavebné povolenie, ktoré stavebníkovi vydali, vychádza zo všeobecných ustanovení zákona, ktoré hovoria o tom, že nikto nesmie nadmerne obťažovať svoje okolie hlukom, prašnosťou alebo nadmernými vibráciami. Na základe výsledkov nezávislého odborného merania hluku, ktoré môže vykonať len certifikovaný subjekt, napríklad Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) či niekoľko právnických osôb s príslušnými certifikátmi, môže mesto v tejto veci ďalej konať.

Ako pripomína magistrát, na základe dohody investora, mesta a riaditeľky Základnej školy Moskovská ulica mali tieto práce prebiehať počas letných prázdnin. Petícia, ktorá vznikla ako iniciatíva skupiny obyvateľov, však celý proces spomalila a stavebné práce sa nemohli začať v stanovenom termíne.