< sekcia Banskobystrický kraj

Voličov pod Urpínom čakajú zmeny, hlasujú v 80 volebných miestnostiach

Ilustračné foto: TASR

Mesto Banská Bystrica má 77.472 obyvateľov, z toho celkový počet voličov je 65.998.

Banská Bystrica 8. novembra (TASR) – Zásadnou zmenou, ktorá v komunálnych voľbách už o týždeň čaká voličov v Banskej Bystrici, je zníženie počtu volebných obvodov. Nebudú voliť v siedmich volebných obvodoch ako doteraz, ale iba v štyroch.

"Najväčšia zmena sa týka sídlisk Fončorda a Radvaň, ktoré boli spojené do jedného obvodu. Dôvodom je skutočnosť, že štatút mesta sa riadi jeho historickým členením a v ňom Fončorda ako mestská časť nefiguruje," vysvetlila tlačová tajomníčka mesta Banská Bystrica Barbora Winterová.

Podľa aktuálneho členenia, volebný obvod č. 1. tvorí centrum mesta, Majer, Uhlisko, Senica a Šalková s vyše 15.500 voličmi. Do volebného obvodu č. 2. patrí Jakub, Kostiviarska, Podlavice, Skubín a Uľanka, ktorý má cez 4800 voličov. Najľudnatejšie banskobystrické sídlisko Sásová a Rudlová je volebným obvodom č. 3. Svoj hlas tam môže odovzdať viac ako 19.500 ľudí. Najväčší volebný obvod je č. 4, ktorý má vyše 26.000 voličov. Patria do neho sídliská Radvaň, Fončorda a časti mesta Iliaš, Kráľová, Kremnička, Rakytovce a Pršianska terasa.

V spomínaných volebných obvodoch kandiduje na 31 miest poslancov mestského zastupiteľstva (MsZ) až 225 kandidátov. Najviac, 91 kandidátov sa uchádza o 12 poslaneckých mandátov vo volebnom obvode č. 4. Sídlisko Sásová a Rudlová, ktoré je volebným obvodom č. 3, budú v mestskom parlamente zastupovať desiati poslanci. Kandiduje tam 66 ľudí. Volebný obvod č. 1 má 55 kandidátov a sedem voľných poslaneckých kresiel. V obvode č. 2 sa o dôveru voličov uchádza 13 kandidátov, ktorým sú k dispozícii dve miesta v "malom" parlamente. "Volebné obvody nie sú rovnomerné. Máme jeden obvod, ktorý zastupujú len dvaja poslanci a hneď vedľa je megaobvod s 12 mandátmi. Prirodzenejšie by bolo, keby boli rovnomernejšie," konštatovala po septembrovom rozhodnutí MsZ o počte volebných obvodov poslankyňa Ľudmila Priehodová. V jej názore ju podporili i ďalší kolegovia.

"Sídlisko Fončorda je dvakrát väčšie ako sídlisko Radvaň. Sú spolu v jednom obvode aj s malými mestskými časťami. Nedá sa predpokladať, že ľudia z Fončordy budú voliť za svojich zástupcov ľudí z Radvane alebo Iliaša. Voči menším častiam mesta je to diskriminačné," dodala Priehodová.

O post primátora Banskej Bystrice má záujem 15 kandidátov. Doteraz nikto z nich neodstúpil.

"Voľby sa budú konať v 80 volebných miestnostiach, ktoré sa o týždeň, v sobotu 15. novembra, otvoria o 7.00 h a voliči budú mať možnosť uplatniť svoje volebné právo do 20.00 h. Občania s trvalým pobytom "mesto Banská Bystrica" budú zapísaní do zoznamu voličov vo volebnom okrsku č. 8, ktorý bude mať svoju volebnú miestnosť v Základnej škole na Triede SNP 20. V týchto voľbách sa nevystavujú voličské preukazy, a preto ľudia môžu voliť len vo svojom volebnom okrsku," zdôraznila Winterová.


Mesto Banská Bystrica má 77.472 obyvateľov, z toho celkový počet voličov je 65.998.