< sekcia Banskobystrický kraj

Banská Bystrica rozšíri poskytovanie i kapacity sociálnych služieb

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Mestské Stredisko sociálnych služieb v súčasnosti poskytuje komplexné pobytové a ambulantné sociálne služby pre 33 klientov v troch prevádzkach.

Banská Bystrica 8. októbra (TASR) – Mesto Banská Bystrica rozšíri kapacity a optimalizuje služby poskytované v zariadení sociálnych služieb na ulici 9. mája na sídlisku Uhlisko. Dôvodom je neustále sa zvyšujúci dopyt seniorov a zdravotne znevýhodnených obyvateľov o pobytové i ambulantné sociálne služby. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora mesta Zdenka Marhefková.

Stredisko sociálnych služieb na Uhlisku prešlo v uplynulých štyroch rokoch rekonštrukciou, modernizáciou a vďaka lôžkovému výťahu i debarierizáciou. Od roku 2018 samospráva do jeho priestorov investovala približne 700.000 eur. Vymenené boli okná i dvere, rozvody, vybudovaný bol zdroj tepla a pribudlo i nové vybavenie.

Dopyt po sociálnych službách z roka na rok narastá a o takéto miesta je veľký záujem. V súčasnosti pripravujeme všetko tak, aby od nového roka mohli priestory plnohodnotne využívať tí, ktorí to najviac potrebujú,“ uviedol primátor Ján Nosko.

Mestské Stredisko sociálnych služieb v súčasnosti poskytuje komplexné pobytové a ambulantné sociálne služby pre 33 klientov v troch prevádzkach. Určené sú pre ľudí, ktorí potrebujú celodennú starostlivosť a pomoc pri každodenných úkonoch.

Sociálne služby poskytované v rámci Strediska sociálnych služieb od 1. januára 2022 budú optimalizované v dvoch objektoch s rozšírenými kapacitami. O možnosti ich využitia budeme informovať,“ doplnila vedúca odboru sociálnych vecí Mestského úradu v Banskej Bystrici Ivana Kružliaková.

V rámci zmien prichádza k presťahovaniu ambulantnej služby denného stacionára, ktorá bude fungovať na Robotníckej ulici. Nové priestory majú seniorom ponúknuť širšie možnosti na realizáciu voľnočasových aktivít, ako aj rozvoj ich pracovných zručností v miestnosti na výrobu produktov z keramiky, počítačovej miestnosti či v knižnici.

V zariadení opatrovateľskej služby s týždennou formou pobytu na ulici 9. mája poskytne mesto službu pre ďalších 22 klientov, v objekte zároveň dochádza k vytvoreniu nového zariadenia pre seniorov s celoročnou formou pobytu s kapacitou ďalších 14 miest. Klienti budú ubytovaní v jedno-, dvoj- a trojlôžkových izbách s bezbariérovým prístupom.