< sekcia Banskobystrický kraj

Obstarávanie pre nákup kontajnerov v Detve zatiaľ nie je ukončené

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Diana Semanová

Predmet zákazky rozdelili na dve časti.

Detva 24. novembra (TASR) – Verejné obstarávanie pre nákup kontajnerov na odpad v Detve zatiaľ nie je ukončené. Pre TASR to v stredu uviedol hovorca mesta Milan Suja.

Nákup kontajnerov vyplýva z oznámenia, ktoré zverejňuje na svojej oficiálnej webstránke. Predmet zákazky rozdelili na dve časti. Prvou sú zberné nádoby na biologicky rozložiteľný komunálny odpad z domácností, predpokladaná hodnota je 21.800 eur bez DPH. Druhou časťou sú kovové zberné nádoby na komunálny odpad, predpokladaná hodnota zákazky je 22.000 eur bez DPH. Podľa oznámenia uchádzač mohol predložiť ponuku na ktorúkoľvek jednu časť alebo na všetky časti predmetu zákazky. „Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa,“ uvádza mesto. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk predmetu zákazky je najnižšia celková cena s DPH samostatne za prvú a samostatne za druhú časť. Podľa výzvy termínom dodania predmetu zákazky je 10. december tohto roka.

Obyvatelia mesta Detva platia od tohto roku za komunálny odpad viac. Samospráva takto reaguje na neustále sa zvyšujúce prevádzkové náklady spojené s odpadom. Paušálny poplatok za odpady sa v Detve zvýšil z 0,056 eura za osobu na deň na 0,077 eura. Obyvatelia mesta tak za odpad ročne zaplatia 28,105 eura, čo je o 7,615 eura viac ako predtým. Pri množstvovom zbere drobného stavebného odpadu sa určuje sadzba 0,030 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.