< sekcia Banskobystrický kraj

Detva sa nevzdáva. Verí, že novela banského zákona jej pomôže

Ilustračná snímka Foto: TASR/Adem Ozdemir

Mesto Detva sa usiluje zabrániť ťažbe zlata na Podpoľaní.

Detva 4. júna (TASR) – Mesto Detva sa usiluje zabrániť nežiaducej ťažbe zlata, vyvíja intenzívnu snahu a pokračuje v rokovaniach o novelách zákonov, ktoré by neumožnili ťažbu zlata na Podpoľaní. Uvádza sa v dnešnom stanovisku mesta Detva.

"Mesto nesúhlasí s určením dobývacieho priestoru, čo vyjadrilo aj vo svojom záväznom nesúhlasnom stanovisku ku konaniu o určenie dobývacieho priestoru 4. novembra 2013. V decembri Obvodný banský úrad Banská Bystrica prerušil konanie o určení dobývacieho priestoru v lokalite Biely vrch. Detva následne 3. marca 2014 podala na Okresnú prokuratúru Banská Bystrica protest proti rozhodnutiu obvodného banského úradu, v ktorom navrhuje, aby prokurátor podal upozornenie proti nesprávnemu postupu obvodného banského úradu pri vydávaní rozhodnutí. Mesto sa domnieva, že konanie o určení dobývacieho priestoru nemalo byť prerušené, ale malo byť definitívne zastavené," informuje hovorkyňa mesta Detva Zuzana Juhaniaková.

Ako sa v stanovisku ďalej uvádza, okresná prokuratúra postúpila podnet mesta na vybavenie Krajskej prokuratúre v Banskej Bystrici. Detva tiež zaslala pripomienky k Územnému plánu veľkého územného celku Banskobystrický kraj, v ktorom požaduje zmeniť text záväznej časti územného plánu, aby nebolo možné povoliť povrchovú ťažbu zlata s použitím technológie kyanidového lúhovania na území celého kraja.

"Mesto sa 13. mája pripojilo k výzve občianskych združení a mesta Kremnica predsedovi vlády, aby nepripustil ťažbu uránu a zlata s použitím kyanidovej technológie. Tak ako v predchádzajúcom období, aj v posledných týždňoch primátor a vedenie mesta viackrát rokovali s ministrom životného prostredia Petrom Žigom, podpredsedníčkou NR SR Janou Laššákovou, s poslancom NR SR Jánom Senkom, poslancom Európskeho parlamentu Vladimírom Maňkom a zástupcami ministerstva hospodárstva. Kompetentní potvrdili záujem a vôľu legislatívne vyriešiť problematiku ťažby zlata a určiť jasné pravidlá, ktoré by v tomto procese hájili záujmy dotknutých miest a obcí a ich obyvateľov," spomína sa tiež v stanovisku.

Detva verí, že aktuálne prerokovávanú novelu banského zákona Národná rada v najbližších dňoch schváli v prospech nielen Detvy, ale i všetkých dotknutých miest a obcí na Slovensku. Novela by totiž mala umožniť obyvateľom v referende vyjadriť svoju vôľu k ťažbe. Pokiaľ by postoj občanov bol negatívny, príprava ťažby by bola zastavená a tento proces ukončený.