< sekcia Banskobystrický kraj

Na Hrone plánujú postaviť ďalšiu elektráreň

MVE by mala byť vybudovaná medzi obcami Voznica a Rudno nad Hronom (obe okres Žarnovica).

Rudno nad Hronom 14. júla (TASR) - Na Hrone by mala vyrásť ďalšia malá vodná elektráreň (MVE), a to pri obci Rudno nad Hronom. Vyplýva to zo zámeru spoločnosti Hydroenergia so sídlom v Bratislave, ktorý predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA).

MVE by mala byť vybudovaná medzi obcami Voznica a Rudno nad Hronom (obe okres Žarnovica). Zámer Vodné dielo Rudno nad Hronom počíta s dvoma variantmi, pričom realizácia prvého by si vyžiadala aj preloženie koryta Hrona. Výstavba samotnej MVE je v prvom variante navrhovaná približne 1 km nad obcou Rudno nad Hronom proti prúdu Hrona a v druhom približne 2 km nad obcou Rudno nad Hronom a približne 1,9 km za obcou Voznica po prúde Hrona.

Priemerná ročná výroba elektriny MVE by v prípade prvého návrhu mala byť 10,6 milióna kWh a vyžiadala by si investičné náklady 14 miliónov eur. Tento variant tiež nepočíta s vodáckym sklzom. Druhý variant predpokladá, že MVE vyrobí ročne 6,384 milióna kWh elektrickej energie a investičné náklady sú v zámere vyčíslené na 5,4 milióna eur.