< sekcia Banskobystrický kraj

Hygienici znížili o 100 eur pokutu za hlučný festival Rockscape

Logo festivalu. Foto: rockscape.sk

Merania ukázali nadmerný hluk, ktorý vysoko prekračoval limitné hodnoty. Po odvolaní má organizátor zaplatiť 300 eur.

Banská Bystrica 27. novembra – Organizátorovi letného hudobného festivalu Rockscape 2014 v Banskej Bystrici znížili o 100 eur pokutu za prílišnú hlučnosť festivalu. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) mu pôvodne uložil pokutu 400 eur, ale organizátor, banskobystrické občianske združenie Art 77, sa odvolal. Teraz má zaplatiť 300 eur.

Pokutu zdôvodnila hovorkyňa RÚVZ v Banskej Bystrici Mária Tolnayová: "Pri výkone štátneho zdravotného dozoru 24. a 25. júla RÚVZ meral hluk vo vonkajšom prostredí, účelom ktorého bolo zistiť úroveň a časový charakter hluku šíriaceho sa počas festivalu. Objektivizáciu hluku meraním RÚVZ vykonal na základe podania miestneho občana, označeného ako sťažnosť na hudobný program a súvisiace negatívne ovplyvňovanie obytného prostredia hlukom. Podanie občana bolo adresované aj poslancom mestského zastupiteľstva a mestu."

Merania ukázali nadmerný hluk, ktorý vysoko prekračoval limitné hodnoty. Tomu boli vystavené citlivé populačné skupiny - deti, starší a chronicky chorí ľudia, najmä na hypertenziu a kardiovaskulárne ochorenia, pre ktorých je pobyt v hlučnom prostredí rizikovým faktorom a zhoršuje ich zdravotný stav.

"Expozícia hluku bola vysoko významná nielen vo večerných, ale i nočných hodinách, čiže v čase, ktorý je určený na odpočinok a regeneráciu organizmu ľudí," dodala Tolnayová.

Podľa vedúcej odboru hygieny banskobystrického RÚVZ Kvetoslavy Koppovej, "organizátor v odvolaní podanom v zákonnej lehote nepopieral zistené porušenie povinností stanovených pre prevádzkovateľa zdrojov hluku, infrazvuku a vibrácií". Žiadal, aby mu RÚVZ znížil pokutu a poukázal na organizačné opatrenia, ktoré vykonal po oboznámení sa s obsahom podnetu občana. Všetky hudobné vystúpenia presunul po 24. hodine do uzavretého priestoru a ďalšie plánované vystúpenia nahradil premietaním filmov a tiež presunutím do uzavretého priestoru, čím sa snažil minimalizovať hlučnosť.