< sekcia Banskobystrický kraj

Kraje podporia nové projekty pre mladých

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

BBSK podporí konkrétne nápady, ako napríklad aktivity na zamedzenie nárastu záškoláctva i vandalizmu, na vedenie rodičov k zodpovednosti pri plnení školskej dochádzky detí.

Banská Bystrica 10. februára (TASR) – Do konca februára môžu obce, mestá a subjekty, ktoré sa angažujú v aktivitách na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, požiadať Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) o dotáciu. Vlani podporil päť projektov v sume viac než 37.000 eur. TASR o tom informovala Lenka Štepáneková, vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK v Banskej Bystrici.

"Jeden projekt môže získať najviac 8500 eur. Z rozpočtu môžeme podporiť približne päť až desať projektov," konštatovala Silvia Lorencová z krajského odboru sociálnych služieb a zdravotníctva.

BBSK podporí konkrétne nápady, ako napríklad aktivity na zamedzenie nárastu záškoláctva i vandalizmu, na vedenie rodičov k zodpovednosti pri plnení školskej dochádzky detí či predchádzanie vzniku závislostí. Témy sa týkajú aj sexuálnej výchovy, finančnej gramotnosti, násilia na ženách, novodobého otrokárstva a extrémizmu.

"Tvorivé dielne pre deti a mamičky, denné tábory, filmové popoludnia, pobyty pre náhradné rodiny, besedy, workshopy či vzdelávacie videá – to je len malá časť aktivít, ktoré s podporou BBSK uskutočnilo počas minulého roka päť subjektov, ktorým sa podarilo získať dotáciu na predchádzanie sociálno-patologickým javom v rodinách a komunitách," priblížila Štepáneková.

Fond malých projektov podporí 22 nápadov sumou 1,2 milióna eur v Košickom kraji


Úspešní žiadatelia o finančný príspevok z Fondu malých projektov v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko podpísali v pondelok zmluvy. Fond malých projektov podporí 22 nápadov sumou 1,2 milióna eur. TASR o tom informovala hovorkyňa Košického samosprávneho kraja (KSK) Anna Terezková.

Dokopy bude v rámci uvedeného fondu prerozdelených 5,3 milióna eur. Úspešní uchádzači získavajú na jeden projekt príspevok od 20.000 do 50.000 eur. V prvom kole druhej výzvy získalo príspevok osem projektov zameraných na prírodu a kultúru a 14 projektov s orientáciou na podporu cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti. Vyhlásená výzva bola určená pre východnú programovú oblasť, ktorá zahŕňa Košický kraj, Banskobystrický kraj a župy Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád a Szabolcs-Szatmár-Bereg. „Fond malých projektov je jedným z dôkazov nadštandardnej spolupráce Košického samosprávneho kraja so župami v maďarskom pohraničí. Spájajú nás dobré nápady a prospešné projekty, preto sa tomuto partnerstvu mimoriadne tešíme,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka s tým, že vďaka uskutočneným projektom už v minulosti zvýšili vzdelanostnú úroveň žiakov stredných škôl v oblasti informačných technológií, zrekonštruovali amfiteáter, postavili multifunkčné ihrisko či zorganizovali medzinárodný putovný festival.

Prostredníctvom podpory z fondu pribudne v Košickom kraji náučný park vo Veľkom Kamenci. V obci Peder zaobstarajú stany, lavičky, vonkajšiu kuchyňu a ďalšie zázemie. Podporu získal aj projekt v Čižaticiach, kde vybudujú doplnkovú turistickú infraštruktúru vrátane detského ihriska, toaliet, prístrešku s lavičkami, zabezpečovacieho kamerového systému či pamätníka Bitky pri Rozhanovciach. V Držkovciach zrekonštruujú stodolu na dvore skanzenu, kde sa majú konať kultúrne podujatia. Spoločné športovo-kultúrne podujatie za peniaze z fondu zorganizujú i partnerské obce Milhosť a Hidasnémeti.

Ako ďalej Terezková informovala, podporu získali aj viaceré organizácie na prípravu spoločných medzinárodných konferencií, workshopov, tréningov či letnej školy. Podľa jej slov sú medzi úspešnými žiadateľmi zo Slovenska napríklad aj ornitológovia zo Senného. „Vďaka príspevku z fondu budú môcť vypracovať štúdiu revitalizácie mŕtvych riečnych ramien a na medzinárodnej úrovni si vymenia skúsenosti z oblasti obnovy mokradí. Za zmienku stojí i podpora spoločného odborného podujatia mladých podnikateľov a podnikov z pohraničných oblastí na Slovensku a Maďarsku, ktoré má podporiť ich spoluprácu,“ dodala.

Podmienkou pre získanie finančnej podpory je slovensko-maďarské, respektíve maďarsko-slovenské partnerstvo. V KSK zastrešuje Fond malých projektov Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko 2014 až 2020.